Minister Homans voert de strijd tegen radicalisering op

10 januari 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans maakt 438.000 euro vrij om de strijd aan te gaan tegen extremistische propaganda. “De bedoeling is dat de propaganda die wordt verspreid door IS of soortgelijke groeperingen of individuen wordt bestreden en dat informatie en argumenten worden aangereikt om het extremistisch discours te weerleggen. Hierbij zijn verschillende insteken mogelijk, zoals het gebruik van emotie, theologie of het aantonen van de hypocrisie of de onwaarheden die worden verkondigd”, aldus minister Homans.

Maatschappelijke tegengeluiden of “counter narratives”
IS heeft de laatste maanden enorme verliezen geleden in Irak en Syrië. Maar dat betekent niet dat de strijd gestreden is. Integendeel. IS richt zich via hun mediakanalen nu vaak op ‘Homegrown Terrorist Fighters’, die men wil overtuigen om hier bij ons tot actie over te gaan.

“Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit ogenblik heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord zet ik nu in op het betwisten en ondermijnen van deze extremistische boodschappen door het stimuleren van “maatschappelijke tegenverhalen” of “counter narratives”. Deze methodiek bouwt onder meer verder op de expertise en aanbevelingen van het ‘Radicalisation Awareness Network’ (RAN), opgericht door de Europese Commissie, en het Vlaams Vredesinstituut”, aldus minister Homans.

Via verschillende projecten zullen burgers, lokale besturen, onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties ondersteund worden om dergelijke boodschappen en tegenverhalen luider te laten klinken. Het zijn zij immers die binnen de samenleving het best voeling hebben met wat er leeft, kunnen inschatten hoe men het best kan inspelen op het extremistisch discours en de impact ervan binnen de gemeenschap en op welke manier men de doelgroep het best kan bereiken.

#Jihadanders. Een theologische stem tegen moslimextremisme
De KU Leuven zal, vanuit een theologisch perspectief en met gebruik van dezelfde bronnen die de extremistische predikers gebruiken (de Koran, de Hadith, religieuze en mystieke teksten), een corrigerend tegenverhaal opbouwen door de centrale thema’s van de islam (vrede, solidariteit en liefde) te benadrukken. De thema’s worden in verschillende formats verspreid: kernachtige slogans voor Twitter en Instagram, meer uitgebreidere citaten (met cartoons of andere afbeeldingen) voor Facebook. Men zal zich hierbij voornamelijk richten op jongeren, met betrokkenheid van de jongeren zelf als kritische focusgroep én als verspreiders van de tegengeluiden.

Jihad tegen extremisme
Ceapire (Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme) zal counter-narrative videoboodschappen maken m.b.t. radicale en extreme ideologieën. Door fact checking en het communiceren van een historische en neutrale boodschap, wil men de radicale verhalen uit verschillende hoeken in de maatschappij, een weerwoord bieden. De boodschappen zijn telkens slechts enkele minuten lang (drie tot vijf) en bevatten interessante feiten, kritische noten en spraakmakende beelden.

“De verschillende initiatieven die financieel ondersteund worden zullen boodschappen verspreiden die extremistische propaganda ondermijnen en weerleggen. Dit zal gebeuren via lokale netwerken en bijeenkomsten maar ook via internet en sociale media gezien het feit dat heel wat van de extremistische boodschappen via deze kanalen worden verspreid. Het is heel belangrijk dat de tegengeluiden van onderuit komen en niet rechtstreeks van de overheid. Daarmee bereik je de doelgroep beter”, besluit Liesbeth Homans.