Minister Homans voert aanbod sociale woningen verder op

11 december 2017, over deze onderwerpen: Sociale woningen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans investeerde ook in 2017 opnieuw fors in het uitbreiden van het sociaal woonaanbod. Sinds 2014 werd er al meer dan 2,9 miljard euro vrijgemaakt voor de nieuwbouw en renovatie van sociale woningen. “In 2017 ging het over een bedrag van 817 miljoen euro. Deze investeringen zijn ongezien. Door het uitbreiden van het sociaal woonaanbod en door de kwaliteit ervan te verbeteren, helpen we iedereen die op zoek is naar een betaalbare en duurzame woning”, aldus minister Homans.
 
Recordinvesteringen in de bouw en renovatie van sociale woningen
In 2017 werd een bedrag van 817 miljoen euro gereserveerd, goed voor de bouw en renovatie van 7.423 sociale woningen (november 2017). Opvallend is ook dat er in 2017 een recordbedrag van 258 miljoen euro werd gereserveerd, exclusief voor de renovatie van sociale woningen. Bijkomend is er 80 miljoen euro beschikbaar uit het Klimaatfonds voor de energetische renovatie van sociale woningen. Sinds 2014 werden er middelen uitgetrokken voor ongeveer 13.500 extra nieuwbouwwoningen en 19.200 renovaties over heel Vlaanderen.

Investeringen per provincie
Als we kijken naar het aantal sociale woningen per provincie merken we dat in 2017 de meeste woningen gerealiseerd worden in de provincie Antwerpen. Concreet gaat het over 2.535 nieuwe of vernieuwde woningen. In de provincie Oost-Vlaanderen zijn dat er 2.417 (waarvan 1.514 renovaties) en in West-Vlaanderen 1.086. Vlaams-Brabant en Limburg komen respectievelijk uit op 749 en 636 bijkomende en/of gerenoveerde woningen.

Extra subsidies voor actieve sociale huisvestingsmaatschappijen
De positieve investeringstrend van de afgelopen jaren zet zich dus voort en er wordt in sneltempo bijgebouwd en gerenoveerd. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met een zekere doorlooptijd waardoor de woningen niet allemaal van vandaag op morgen gerealiseerd worden.

“We kunnen niet onmiddellijk rechtzetten wat in het verleden niet of te weinig is gebeurd, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid op. Ook voor 2018 is er opnieuw een ongezien hoog bedrag van 825 miljoen euro voorhanden om te investeren in sociale woningbouw”, aldus minister Homans.

De grote investeringen in de sociale woningbouw betekenen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen heel wat extra werk. Zij geven nu al aan dat ze het huidig investeringsvolume moeilijk kunnen volgen en op de limiet zitten van wat ze aankunnen. Daarom geeft minister Homans nog dit jaar 10 miljoen euro extra om sociale huisvestingsmaatschappijen die sterk investeren in de bouw en renovatie van sociale woningen financieel te ondersteunen.

Bovendien gaat bij de renovatie van sociale woningen ook een belangrijke vermindering van de huurinkomsten van sociale huisvestingsmaatschappijen gepaard omdat de woningen tijdens de verbouwingen niet verhuurd kunnen worden. De extra subsidie van 10 miljoen euro moet ook deze kosten compenseren.

Bijkomende maatregelen
Naast het investeren in de bouw en renovatie van sociale woningen, werd er de afgelopen jaren ook sterk ingezet op bijkomende SVK-woningen. In 2014 waren er nog 7.784 SVK-woningen, in 2015 8.350, in 2016 9.143 en in 2017 wordt de tienduizendste SVK-woning in gebruik genomen. Bovendien werden ook de werkingsmiddelen voor de sociale verhuurkantoren gevoelig verhoogd, van 13 miljoen euro in 2014 naar 19 miljoen euro in 2018.

Daarnaast evolueerde het budget voor de huurpremie voor wie wacht op een sociale woning van 8,8 miljoen euro in 2014 naar 18,7 miljoen euro in 2018. Dat is een stijging van maar liefst 112 procent. Het budget voor de huursubsidie evolueerde van 28,2 miljoen euro in 2014 naar 35,5 miljoen euro in 2018. Een stijging van meer dan 25 procent.

Betaalbare en duurzame sociale woningen
Het bouwen en renoveren van sociale woningen is en blijft een noodzaak. Op die manier wordt er tegemoetgekomen aan de wachtlijsten en aan het feit dat een groot deel van het woonpatrimonium gewoonweg niet meer voldoet aan de huidige woonvereisten, niet in het minst op het vlak van energie.

“Het is belangrijk dat we niet alleen het aanbod van sociale woningen uitbreiden maar dat we ook blijven inzetten op de renovatie van bestaande sociale woningen. Op die manier komen er niet alleen sociale woningen bij maar verbeteren we ook de woonkwaliteit én spelen we in op de vaak al te hoge energiekosten. Ik ben dan ook van plan om dit de komende jaren met dezelfde intensiteit te blijven doen”, besluit minister Homans.