Minister Homans stimuleert sociale huisvestingsmaatschappijen om meer zonnepanelen te plaatsen op sociale woningen

8 februari 2019, over deze onderwerpen: Huren, Sociale woningen, Energiebeleid

Op voorstel van Vlaams minister bevoegd voor Wonen Liesbeth Homans werd door de Vlaamse Regering vandaag een ontwerp van besluit goedgekeurd dat sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe moet aanzetten om meer zonnepanelen te plaatsen op de daken van sociale woningen.

“Het investeren in zonnepanelen vergt nog altijd een serieuze financiële inspanning, ook voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Binnenkort wordt het echter mogelijk om een deel van deze investeringskost te recupereren. De sociale huisvestingsmaatschappijen zullen een vergoeding vragen aan de sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die wordt geleverd. Deze financiële incentive moet de sociale huisvestingsmaatschappijen stimuleren om meer zonnepanelen te plaatsten op de daken van sociale woningen. De investeringen in zonnepanelen renderen nu ook, gezien de massale investeringen van de afgelopen jaren in de bouw en renovatie van sociale woningen. Bovendien is het natuurlijk ook voordelig voor de sociale huurders want zij krijgen hierdoor een lagere energiefactuur”, aldus Liesbeth Homans.

Er werd deze legislatuur voor een recordbedrag geïnvesteerd in de bouw en renovatie van sociale woningen. Voor 2019 is er opnieuw in een budget van 833 miljoen euro voorzien. De positieve investeringstrend van de afgelopen jaren zet zich dus voort.

“Het is belangrijk dat we niet alleen het aanbod van sociale woningen uitbreiden maar dat we ook blijven inzetten op de renovatie van bestaande sociale woningen. Op die manier komen er niet alleen sociale woningen bij, maar verbeteren we ook de woonkwaliteit en spelen we in op de vaak al te hoge energiekosten”, aldus Liesbeth Homans.

In totaal werd er deze legislatuur 3,86 miljard euro geïnvesteerd in sociale woningbouw of 52 procent meer dan in de vorige regeerperiode (2,52 miljard).

Bijkomend is er ook nog 96 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan huisvestingsmaatschappijen voor energiezuinige renovaties, zoals het plaatsen van dubbel glas, dakisolatie en zuinige verwarmingssystemen.

Het besluit dat vandaag werd goedgekeurd, laat de sociale huisvestingsmaatschappijen toe om een vorm van energiecorrectie te verrekenen wanneer zij zonnepanelen plaatsten op de daken van sociale woningen. Op die manier recupereren sociale huisvestingsmaatschappijen een deel van de investeringskost. De vergoeding die wordt gevraagd aan de sociale huurder mag in geen geval hoger zijn dan de kostprijs van de installatie voor hernieuwbare energie, maar ook niet hoger dan de energiekosten die de huurder uitspaart.

“Deze regeling levert voordelen op voor alle partijen. Sociale huisvestingsmaatschappijen recupereren een deel van hun investeringskost en worden zo gestimuleerd om meer zonnepanelen te plaatsen op de daken van sociale woningen, de sociale huurder krijgt een lagere energiefactuur en doordat er meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd, levert dat ook winst op voor ons klimaat”, besluit Liesbeth Homans.