Minister Demir erkent 682,5 hectare extra als natuurreservaat

8 januari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaanderen telt voor het eerst meer dan 21.000 hectare erkend natuurreservaat. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op minder dan drie maanden tijd alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weggewerkt. Door de erkenning van 51 bijkomende gebieden als natuurreservaat komt 682,5 hectare natuur extra onder effectief natuurbeheer bij natuurverenigingen Natuurpunt, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Durme. Door deze erkenning ontvangen de verenigingen vanaf 2020 jaarlijks beheersubsidies.

De dossiers dateren allemaal van de periode voor oktober 2017. Het was de voorganger van Demir, Koen Van den Heuvel, die in 2019 startte met het wegwerken van de stapel dossiers. Demir slaagde er nu in om op amper drie maanden tijd de achterstand volledig weg te werken door maar liefst 51 gebieden te erkennen met een gezamenlijke oppervlakte van 682,5 ha. Sommige dossiers dateerden nog van 2015.

“Op dit moment beheren talloze verenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf. Door de erkenning komen zij jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de gebieden verder te verhogen”, zegt Demir.

De beheerder van de 51 gebieden zijn de volgende natuurverenigingen:

  • Vzw Natuurpunt (638 hectare)
  • Vzw Limburgs Landschap (32 hectare)
  • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (11,9 hectare)
  • Vzw Durme (0,5 hectare)

Het kan gaan om verlaten akkers die omgevormd worden naar soortenrijk grasland of bos; maar evengoed om een bestaand bos dat nu een meer natuurgericht beheer krijgt.

“Voor elk erkend reservaat moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens én natuur”, besluit de minister.