Minister Bellot moet zijn huiswerk maken

26 juni 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Politiek, Mobiliteit

De FOD Mobiliteit reikt nog steeds oldtimernummerplaten uit aan voertuigen van 25 jaar, terwijl de leeftijdsgrens voor oldtimers door Europa bepaald werd op 30 jaar. Vlaanderen conformeerde zich reeds aan de regelgeving, maar de federale overheid nog niet. “Dat zorgt voor verwarring bij oldtimerbezitters en daar moeten we vanaf”, stelt Vlaams fractieleider voor N-VA Matthias Diependaele die hierover Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) ondervroeg.

Dat er wel degelijk sprake is van verwarring, blijkt uit de meer dan 50 bezwaren die over de kwestie binnenliepen bij de Vlaamse Belastingdienst. Het Vlaams gewest is immers bevoegd voor de verkeersbelastingen. Oldtimers genieten in Vlaanderen van een gunstig fiscaal stelsel met een jaarlijkse rijtaks van 36,53 euro en een BIV van 42,91 euro.

In een Europese richtlijn uit 2014 werd de leeftijd van 'historische voertuigen' of oldtimers bepaald op 30 jaar. In België was dat tot dan toe nog 25 jaar. De leeftijd moet dus opgetrokken worden. In juni vorig jaar conformeerde Vlaanderen zich hieraan gelet op de fiscale bevoegdheden.

De Vlaamse overheid voorziet in een overgangsregeling voor voertuigen die op het moment dat de aangepaste wetgeving in werking treedt tussen 25 en 30 jaar oud zijn. Concreet betekent dit dat elk voertuig met eerste inschrijvingsdatum voor 1 januari 1993 blijft genieten van de forfaitaire verkeersbelasting. Voertuigen met inschrijving na 1993 dienen de leeftijd van 30 jaar bereikt te hebben. Vlaanderen heeft dus zijn huiswerk gemaakt en dat ook duidelijk gecommuniceerd naar de (potentiële) oldtimerbezitters.

“Anders is het op het federaal niveau, waar we vaststellen dat er nog steeds oldtimerplaten worden afgeleverd voor auto’s van 25 jaar oud. Zo’n O-plaat zegt niets over het fiscaal statuut van een wagen, maar het zorgt op zijn minst voor verwarring. De federale overheid zou enkel maar O-platen mogen geven aan wagens die volgens de wet oldtimer zijn en dus 30 jaar oud”, stelt Matthias Diependaele.

Minister Tommelein bevestigde dat het wenselijk zou zijn moest de FOD Mobiliteit enkel O-platen afleveren aan wagens van minsters 30 jaar oud. “Maar Bellot schuift de hete aardappel door naar de gewesten en zegt af te wachten tot iedereen geconformeerd is. Met name Brussel moet dat nog doen. Dat is naast de kwestie… Bellot doet zijn werk gewoon niet”, besluit Diependaele.