Minder nieuwe Belgen via naturalisatie – van 10 000 aanvragen per jaar naar 175.

21 juli 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Er bestaan verschillende procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven. Eén van deze procedures is de naturalisatie die verleend wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die in alle vrijheid beslist op basis van interne afspraken.

Sinds 2013 en vooral in 2014 is het aantal aanvragen tot naturalisatie stevig gedaald. “Deze daling is onder andere het werk van een verstrengd intern reglement waar Theo Francken en ikzelf destijds samen aan gewerkt hebben”, stelt Kamerlid Sarah Smeyers. “Naturalisatie is een gunst en moest dus een uitzondering op de regel worden. En dat is gelukt.”

In de periode 1996 – 2012 werden jaarlijks ongeveer 10 000 aanvragen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit ingediend bij de dienst Naturalisaties van de Kamer van volksvertenwoordigers. Sinds 2013 en vooral in 2014 is er een duidelijke daling merkbaar. Zo werden in 2017 nog maar 175 aanvragen ontvangen door de Kamercommissie Naturalisaties. Voor 2018 staat de teller op 104 aanvragen. Bovendien worden de aanvragen ook veel strenger beoordeeld.

Onder impuls van Kamerleden Sarah Smeyers en Theo Francken (intussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie) werden de toekenningsregels die de commissie Naturalisatie hanteert, erg verstrengd. Sarah Smeyers: “We wilden deze gunst voorbehouden voor mensen die écht geïntegreerd waren en bovendien een belangrijke bijdrage konden leveren voor de uitstraling van het land, zoals sporters of wetenschappers. De nationaliteit verkrijgen via de naturalisatieprocedure is daardoor écht een uitzondering op de regel geworden. En die regel is de nationaliteitsverklaring, waarvan de regels strikt in het wetboek staan.”

“Onder het paarse beleid waren de regels voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit onwaarschijnlijk soepel. De Brusselse en Franstalige socialistische visie overheerste. En de bedoeling was vooral het vergroten van het electoraat. Men rekende op nieuwe stemmen van weinig geïntegreerde nieuwkomers”, aldus Kamerlid Werner Janssens, lid van de commissie Naturalisaties.