Met ons eigen belastinggeld moeten we onze eigen boeren sterker kunnen steunen

8 juni 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw

Op een informele Europese vergadering stelde federaal minister Ducarme dinsdag dat niet geraakt mag worden aan het budget voor het Europese landbouwbeleid. Europees Parlementslid Sander Loones reageert: “Ieder jaar versluist de EU meer en meer van onze Belgische belastingcenten naar landbouwers in vooral Oost- en Zuid-Europa. Tussen 2000 en 2014 was dat gemiddeld zo’n 380 miljoen euro per jaar, van 2015 tot 2020 loopt dit op tot gemiddeld 700 miljoen euro per jaar. Onbegrijpelijk dat minister Ducarme deze transferten in stand wil houden. N-VA wil integendeel dat die centen in onze eigen Vlaamse en Waalse landbouwers worden geïnvesteerd.”

Op Europees niveau start de discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Commissie legde haar voorstel op tafel, een groep van 6 landen (Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje, Finland en Ierland) reageerden dat op landbouw niet bespaard mag worden. Minister Ducarme sluit zich hierbij aan. Eerder zette ook CD&V zich op deze lijn.

Sander Loones: “Ik kan me inbeelden dat onze landbouwers in een eerste reactie blij zijn wanneer ze horen dat er niet bespaard mag worden op het Europese landbouwbudget. En de slogan “Onze boeren moeten de brexit niet betalen” bekt ook lekker. Maar het is niet de realiteit. De werkelijkheid is dat meer centen voor Europees landbouwbeleid vooral betekent: nog hogere Transfers De geldstromen van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden transfers genoemd. De transfers via de federale begroting, de financieringswet en de sociale zekerheid zouden tussen 6 en 7 miljard euro per jaar bedragen. En zelfs tot 11 miljard euro, als je de afbetaling van de schuld meetelt. De omvang van de transfers wordt steeds betwist van Franstalige zijde of de transfers worden gewoon als solidariteit afgedaan. Een studie van Vives (KULeuven) toonde aan dat de transfers de solidariteit niet dienen, maar verlammend werken op de groei van zowel de Waalse als de Vlaamse economie. transfers naar Oost- en Zuid-Europese boeren. Waarom moeten wij grote industriële landbouw in andere lidstaten blijven subsidiëren, terwijl we met onze eigen belastingcenten onze eigen landbouwers net nog beter én meer op maat zouden kunnen steunen?”

Het kan ook anders. De Europese Commissie becijferde in september vorig jaar wat er zou gebeuren als in het GLB de Europese directe betalingen met 30 procent zouden worden verminderd. De Belgische bijdrage aan het EU-meerjarenbudget zou in dat geval met 2,91 miljard euro dalen. Onze boeren zouden dan minder steun krijgen van Europa, maar dat zouden we makkelijk kunnen compenseren met de vrijgekomen middelen. Door ter vervanging een nationale co-financiering van 1,061 miljard euro te voorzien, wordt hun Europese verlies volledig bijgepast en blijven hun directe betalingen op precies hetzelfde niveau. Eindresultaat? Onze boeren zouden hetzelfde krijgen als vandaag én we zouden de komende jaren 1,849 miljard euro minder in het Europese meerjarenbudget moeten storten.

Sander Loones: “Met die 1,8 miljard euro zouden wij onze landbouwers zelfs nog sterker kunnen gaan steunen dan vandaag. In plaats van hun concurrenten in de rest van Europa te sponsoren terwijl die intussen best meer op eigen benen kunnen staan. Tegelijk zouden we ook extra geld hebben om te investeren in veiligheid, aanpakken van migratie,… Ik roep alle Vlaamse en Waalse politici op om zo’n ambitieuzere hervorming te steunen. Dit zou goed zijn voor onze landbouwers én voor onze belastingbetalers.”