Mensen met hemochromatose kunnen perfect bloed doneren

15 juni 2015, over deze onderwerpen: Bloed geven

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel dient een wetsvoorstel in om mensen met erfelijke hemochromatose die bloed willen doneren, op dezelfde manier te behandelen als andere potentiële donoren. Nu wordt hun bloed afgetapt in het kader van een behandeling tegen overtollig ijzer. Omdat het een therapie betreft, is die bloedafname in strijd met het zogeheten ‘altruïstische karakter’ van bloeddonatie. Bloedgeven mag alleen op vrijwillige basis gebeuren, om anderen te helpen. De behandeling voor hemochromatose is niet vrijwillig. Daarom wordt het perfect bruikbare bloed van 1500 mensen bij het medisch afval gegooid. Van Peel wil hier dringend verandering in brengen.

Aderlatingen als therapie
Erfelijke Hemochromatose (EH) is een ziekte van het ijzermetabolisme, waarbij het lichaam te veel ijzer uit de voeding opneemt. Het lichaam heeft geen mogelijkheid om dit overtollige ijzer af te voeren en dat kan toxische gehalten aannemen. Patiënten moeten regelmatig aderlatingen ondergaan om het ijzergehalte in organen en bloed te normaliseren.

Bloed hemochromatosepatiënten geschikt voor donatie
In België hebben naar schatting 60.000 mensen EH. Daarvan ondergaan er momenteel 1.500 aderlatingen als behandeling. Zij worden echter geweigerd als bloeddonor. Dat betekent dat er jaarlijks duizenden bloedzakjes worden weggegooid. “In tijden van tekorten is het weggooien van nuttig en gezond bloed ethisch niet te verdedigen”, zegt Van Peel. “De Hoge Gezondheidsraad stelde reeds in 2014 dat het bloed van donoren met hemochromatose geen risico inhoudt. Het bloed bevat in de beginperiode van de behandeling meer ijzer, maar is verder normaal.” Ook het Rode Kruis benadrukt dat het bloed van EH-patiënten geschikt is voor transfusies.

‘Altruïstisch principe’
Het probleem zit echter in de wetgeving omtrent bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. Daarin wordt het ‘altruïstisch principe’ van bloeddonatie toegelicht: “De afneming van bloed en bloedderivaten mag enkel plaatsvinden bij vrijwillige niet-vergoede donors en met hun toestemming.” De vraag rijst of therapeutische bloedafnames in conflict zijn met het altruïstisch doneren van bloed en bloedderivaten. Deze wet wordt tot op vandaag begrepen als een verbod op elke donatie die niet altruïstisch is. Van Peel heeft nu een wetsvoorstel klaar dat hemochromatosepatiënten die verder gezond zijn de kans geeft om na een aderlating te kiezen om hun bloed te doneren of het niet te doneren en te bestemmen voor vernietiging als biologisch afval.

“De huidige wet stelt dat bloeddonatie alleen vrijwillig mag gebeuren. Omdat deze afnames medisch noodzakelijk zijn, zou er van vrijwilligheid geen sprake zijn. Dat klopt volgens mij niet. Een behandeling kan verplicht zijn, maar de donatie achteraf een vrije keuze”, zegt Van Peel.

Positieve impact op bloeddonatie
Vele patiënten vinden het een onbegrijpelijke verspilling dat hun bloed wordt weggegooid. “Vaak zijn het heel bereidwillige, regelmatige en trouwe bloedgevers, wat transfusiezekerheid ten goede komt. Bovendien zijn er nog de patiënten die geen aderlatingen moeten ondergaan, maar wèl bloed willen geven. Ook zij worden geweigerd”, aldus Van Peel.

Elk jaar verliezen bloedtransfusiecentra donoren omdat ze de leeftijdsgrens hebben bereikt of een van de contra-indicaties voor bloeddonatie optreedt. Door de grotere alertheid en de verbeterde diagnoses voor EH bestaat bovendien het risico dat er nog meer donoren verloren zullen gaan.

Eerdere aanpassingen aan de wetgeving - met het oog op meer donoren - hadden reeds een positieve impact. De wet Ide bijvoorbeeld verhoogde de leeftijdsgrens tot de dag waarop men 71 jaar wordt. Dat leidde sinds 2011 tot een belangrijk aantal extra donaties: ruim 12.500 donaties van 65- tot 70-jarige donoren werden geregistreerd in Vlaanderen.

Uit internationaal onderzoek in 35 centra over 33 landen blijkt dat 23 op de 35 centra donoren met hemochromatose toelaten.