Meerderheid keurt resolutie goed over handel in strategische goederen vanuit Vlaanderen naar Midden-Oosten

16 februari 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel, Buitenlandse Zaken

In de commissie Buitenlands Beleid keurden de meerderheidspartijen vandaag een resolutie goed over de situatie in het Midden-Oosten en de handel in strategische goederen vanuit Vlaanderen naar die regio. De drie partijen drukten hun steun uit voor de aanpak van de minister-president en zijn weigering tot vergunning voor de levering van beschermende kledij voor de Nationale Garde van Saudi-Arabië.

“Vanuit Vlaanderen is er geen export naar landen waartegen een VN-embargo van toepassing is, maar daarnaast zijn er ook landen die betrokken zijn in een conflict of waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden”, zegt Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire (N-VA). “Nu evalueert de minister-president dossier per dossier en hij gaat daarbij heel zorgvuldig te werk. Bij de evaluatie van het wapenhandeldecreet dat er aankomt, willen we bekijken of er geen aparte categorie moet komen van landen die niet onder embargo vallen, maar waar de export toch bijzonder moeilijk ligt. Dat zou de rechtszekerheid kunnen verhogen.”

Anders dan de oppositie willen de meerderheidspartijen niet enkel op Saudi-Arabië focussen. “Zowel de mensenrechtensituatie, de betrokkenheid bij conflicten en het gedogen of zelfs steunen van terroristische organisaties zijn elementen die we in rekening willen brengen. Dan komen er helaas heel wat landen in beeld”, aldus Karim Van Overmeire. “Bovendien is het een complexe problematiek. We moeten een onderscheid maken tussen wapens en andere goederen, en tussen leveringen aan de overheid of aan bedrijven. Sommigen zouden alle handelsrelaties willen verbreken met elk land waar de mensenrechten worden geschonden. Dan steken we de vinger in ons eigen oog. Dat gaan we dus niet doen.”