Meer zuurstof dankzij strengere uitstootnormen voor auto's

27 maart 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

Het Europees halfrond heeft opnieuw concrete maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen klimaatverandering. Tegen 2030 moeten nieuwe personenwagens 37,5 procent minder CO2 uitstoten, lichte bedrijfswagens moeten een vermindering van 31 procent realiseren. Producenten worden ook aangemoedigd om tegen 2030 35 procent groene wagens op de markt te brengen. Daarmee bekrachtigt het Parlement het akkoord dat eind december werd bereikt met de lidstaten.

Europarlementslid Mark Demesmaeker steunt het akkoord voluit: “Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was ondermaats. Zwakke uitstootnormen ondermijnen de klimaatdoelstellingen. Ik ben dus tevreden dat we de norm flink konden aanscherpen, van 30 procent naar 37,5 procent vermindering. In België is transport goed voor een kwart van de CO2-uitstoot. Wij hebben innovatieve technologieën om CO2 aan de bron te verminderen broodnodig voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Demesmaeker wijst op de verantwoordelijkheid van de autoproducenten: “In plaats van te investeren in sjoemelsoftware, moeten producenten zich voluit inzetten voor een vergroening van het wagenpark. Dat is ook essentieel voor een betere luchtkwaliteit in onze dorpen een steden. Onze burgers hebben recht op propere lucht. De nieuwe normen zorgen ook voor een serieuze besparing op brandstof, wat de consument ook op budgettair vlak meer zuurstof schenkt.”

De nieuwe productnormering is volgens Demesmaeker ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken. “Als Europa écht de concurrentie met China wil aangaan, dan moeten we onze producenten aanmoedigen om voldoende koolstofarme en emissievrije wagens aan te bieden.”