Meer mogelijkheden voor asbezorging in rivieren nodig

30 oktober 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Waterwegen

Er moeten meer voorzieningen komen om de as van overledenen aan een rivier toe te vertrouwen. Daarom roepen volksvertegenwoordigers Peter Wouters en Bert Maertens de Vlaamse steden en gemeenten op tot actie en dialoog.

In verschillende steden en gemeenten is het al mogelijk: de as van een overledene via een biologisch afbreekbare urne aan de rivier toevertrouwen. “De Stad Antwerpen richtte hiervoor een locatie in aan de Scheldekaaien. Ook in Temse is het al mogelijk, en andere steden en gemeenten, zoals Dendermonde, onderzoeken wat er mogelijk is”, aldus Vlaams Parlementslid Peter Wouters.

Vanzelfsprekend zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo moet De Vlaamse Waterweg NV, de ‘uitbater’ van de Vlaamse rivieren, toestemming geven. “Het scheepvaartverkeer mag immers niet gehinderd worden”, zegt Bert Maertens. “Als de asbezorging plaatsvindt op een locatie die door de waterwegbeheerder beheerd wordt, moet er een administratieve kost worden betaald. Ook zijn niet-oplosbare urnen niet toegestaan, wegens het risico op schadegevallen bij het scheepvaartverkeer.”

“Steeds meer Vlamingen zoeken een alternatief voor het klassieke begraven of het bijzetten van de as in een columbarium. Natuurbegraafplaatsen, waarbij de assen worden uitgestrooid of bijgezet in de natuur, komen hieraan tegemoet. Net zoals het toevertrouwen van de as aan een rivier”, aldus nog Bert Maertens.

“We roepen de Vlaamse steden en gemeenten op om in dialoog te treden met De Vlaamse Waterweg en werk te maken van de noodzakelijke infrastructuur. Bij de opmaak van hun strategisch meerjarenplan kunnen de nieuwe stads- en gemeentebesturen hier zeker aandacht voor hebben”, zo besluiten de Vlaamse volksvertegenwoordigers.