Meer bezoekers voor WO I-sites in de Westhoek

10 november 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

Het herdenkingstoerisme in de Westhoek zag dit jaar de bezoekerscijfers met zo’n 10 procent stijgen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser aan Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

“Vorig jaar was zoals voorspeld geen topjaar. 2016 was een moeilijk jaar omdat veel toeristen in dat jaar de Franse oorlogstheaters aandeden zoals de streek van de Somme en Verdun. Daarnaast was er ook de impact van de aanslagen in Brussel en Parijs. Daardoor vonden iets minder buitenlandse toeristen hun weg naar Vlaanderen. Opmerkelijke vaststelling is echter dat het aantal binnenlandse toeristen in 2016 sterk daalde. Deze trend kan echter minder toegeschreven worden aan de aanslagen en de algemene terreurdreiging”, meent Cathy Coudyser.

Dat het herdenkingstoerisme in de Westhoek in 2016 wat minder zou zijn, was reeds op voorhand voorzien door de Vlaamse overheid. In dat jaar gingen de grote toeristenstromen immers naar Frankrijk waar de offensieven, zoals de slag om de Somme en Verdun, herdacht zouden worden. Ook de terroristische aanslagen, eerst in Parijs (eind 2015) en later de aanslagen in Zaventem en Brussel (2016), hadden een zekere impact op het bezoekerscijfer. De nasleep van de aanslagen had vooral gevolgen bij de toeristen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en de verre landen. Het totale aantal bezoekers uit binnen- en buitenland nam bijgevolg af van 500.500 bezoekers in 2015 tot 447.600 bezoekers in 2016. Een daling van 11 procent.

Binnenlandse toeristen vinden weg niet naar Westhoek
Opmerkelijk voor het herdenkingstoerisme in 2016 is het feit dat vooral binnenlandse toeristen hun weg niet meer vinden naar de Westhoek. Hun aantal liep terug van 232.500 toeristen in 2015 tot 194.900 toeristen in 2016. Een daling van maar liefst 16 procent. “In tegenstelling tot de afname van het aantal buitenlandse toeristen, kan de daling van het aantal binnenlandse toeristen slechts in beperkte mate toegeschreven worden aan de gevolgen van de aanslagen in Parijs en Brussel of de terreurdreiging in het algemeen”, zegt Coudyser.

Positieve trend
In 2017 kwam de focus van het herdenkingstoerisme weer op de Vlaamse oorlogstheaters te liggen bv. de herdenking van de slag bij Passchendaele. Daardoor stromen de toeristen weer naar Vlaanderen. Coudyser: “2017 is nog niet volledig voorbij maar op basis van voorlopige cijfers zien we een positieve trend zich aftekenen. In 2017 kan de Westhoek al op 10 procent meer bezoekers rekenen in vergelijking met dezelfde periode uit 2016. Dat is vooral te danken aan de toeleiding van toeristen naar de Westhoek door promotiecampagnes van het agentschap Toerisme Vlaanderen.”

Deze positieve trend zal zich volgens de N-VA ook in 2018 doorzetten. Het herdenkingstoerisme wordt immers blijvend gepromoot door Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse overheid investeerde ook fors in aantrekkelijke onthaalinfrastructuur en bezoekerscentra bij de herdenkingssites in de Westhoek. Zo blijft de streek ook in de toekomst aantrekkelijk voor toeristen. In 2018, het slotjaar van de herdenking van de Groote Oorlog, zal gewerkt worden rond drie grote verhaallijnen: het eindoffensief, de ‘kost’ van de oorlog en verhalen van mensen die het herdenkingstoerisme blijvend mogelijk maken (last post blazers, gidsenverenigingen, archeologen, e.d.).