Meer aandacht voor lezen op school

14 mei 2020, over deze onderwerpen: Nederlands leren

Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts wil kinderen en jongeren het plezier van lezen laten herontdekken. “Met de oproep ‘leesbevordering op school’ willen we projecten stimuleren die de kennis van het Nederlands bevorderen en die extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling bij hen die daar het meeste nood aan hebben”, zegt Weyts. “Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen onze bijzondere aandacht.”

“De laatste PIRLS- en PISA resultaten tonen aan dat een versterkte aandacht voor lezen op school en begrijpend lezen op brede schaal absoluut nodig is”, zegt Weyts. De leesmotivatie heeft hierbij een sterke impact op zowel taalontwikkeling als op tekstbegrip. Leesstimulerende activiteiten en een efficiëntere inzet van kwaliteitsvolle boeken faciliteren bovendien een vlottere aansluiting op het regulier onderwijsaanbod.

Scholen zijn bij uitstek het best geplaatst om deze noden te in kaart te brengen. Plaatselijke bibliotheken kunnen de beschikbaarheid van boeken garanderen om tot een duurzaam integraal lees- en taalbeleid in de scholen te komen.

“Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen”, meent Weyts.

Projecten kunnen tot uiterlijk 5 juni 2020 ingediend worden en lopen twee jaar, tot eind augustus 2022.

Meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-lezen-op-school-in-het-kader-van-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-voor-schoolgaande