Mathias Vanden Borre vraagt onderzoek naar rol burgemeester Close bij uit de hand gelopen manifestatie

10 juni 2020, over deze onderwerpen: Politie, Wonen en werken in Brussel

Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid en gemeenteraadslid voor de N-VA, vraagt dat de Algemene Inspectie een onderzoek voert naar de rol en de verantwoordelijkheid van Brussels burgemeester Close (PS) tijdens de Black Lives Matter-betoging afgelopen zondag in Brussel. “Het is niet alleen onbegrijpelijk dat in deze coronatijd een manifestatie werd toegelaten, daarenboven plunderden relschoppers winkels, gooiden met straatmeubilair en raakten tientallen agenten gewond. Een onderzoek is absoluut nodig. De federale N-VA-collega’s zullen deze vraag aan minister De Crem bezorgen”, aldus een verontwaardigde Mathias Vanden Borre.

Burgemeesters hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het handhaven van de openbare orde op het grondgebied van hun gemeente. Eén van de zaken waar ze mee rekening moeten houden bij de beslissing over het toelaten van evenementen of manifestaties, zijn uiteraard de richtlijnen die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigt in het kader van de aanpak van de COVID-19-pandemie.

“Het toelaten of tolereren afgelopen zondag van een manifestatie met 10.000 deelnemers gaat uiteraard lijnrecht in tegen die richtlijnen”, vult Vanden Borre aan. “Het is dan ook normaal dat burgemeester Close hierover geïnterpelleerd werd door premier Wilmes en minister van Binnenlandse Zaken De Crem.”

Mathias Vanden Borre besluit: “Mijn federale collega’s zullen minister De Crem dan ook vragen om op te treden als bevoegde tuchtoverheid en om een onderzoek te laten voeren door de Algemene Inspectie om volledige klaarheid te brengen naar de rol en verantwoordelijkheid van burgemeester Close in deze incidenten. Het loopt keer op keer uit de hand in Brussel. Bovendien is er een vertrouwensbreuk tussen burgemeester Close en de politievakbonden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om klaarheid te scheppen over de bevelvoering en aansturing van de politie tijdens betogingen in Brussel. Minister De Crem antwoordde alvast dat hij pleit voor een eengemaakte politiezone in Brussel en dat dit op de federale onderhandelingstafel moet liggen. Uiteraard deelt de N-VA deze vraag.”