Maak einde aan discriminatie van kleine verhuurders bij Airbnb en andere toeristische deelplatformen

2 maart 2020, over deze onderwerpen: Toerisme, Wonen en werken in Brussel

Brussels volksvertegenwoordiger Mathias Vanden Borre dient een voorstel van ordonnantie in om de Brusselse regelgeving inzake toeristische logies te vereenvoudigen: “Vandaag worden particulieren die een kamer willen verhuren (bijvoorbeeld met Airbnb) onderworpen aan een complexe en moeilijke procedure, identiek aan de procedure voor grote professionele spelers. Dit moet anders. Particulieren die in hun eigen woning één of twee kamers tijdelijk willen verhuren, mogen hiervoor niet gestraft worden. Deelplatformen hebben een meerwaarde voor Brussel en de Brusselaar.”

Door de complexe regelgeving is een juridische kluwen en een typisch Brussels je m’en foutisme bij verhuurders ontstaan. Deze analyse werd overigens recent bevestigd door een onafhankelijke studie besteld door de Brusselse Regering. De studie toont aan dat de Brusselse regelgeving heel wat gebreken heeft en bevat een lijst met aanbevelingen, waaronder het versoepelen van de procedure voor niet-professionele verhuurders. Bovendien loopt er sinds januari 2019 net om die reden een Europese inbreukprocedure tegen de Brusselse regelgeving.

Mathias Vanden Borre: “Met mijn voorstel wil ik, in navolging van Vlaanderen en Wallonië, de regelgeving voor kleine particulieren vereenvoudigen in Brussel. Een eenvoudige verklaring op eer met enkele bewijsstukken (domicilie en een vereenvoudigd controlecertificaat elektriciteit, gas en verwarming) moet volstaan voor kleine verhuurders. Het is duidelijk dat mensen die occasioneel één of twee kamers verhuren niet dezelfde middelen of doelstellingen hebben als professionele verhuurders of hotelketens. Zij vormen geen bedreiging voor stijgende huisprijzen of stadsvlucht. Integendeel, dit is mogelijks een duwtje in de rug voor mensen die anders geen woning kunnen verwerven. Bovendien brengt het de reiziger dichter bij de Brusselaar. Wat meer kan je willen als internationale hoofdstad?”