Maaike De Vreese: “Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opnemen? Eerst grondige screening en gespecialiseerde opvang in Griekenland”

9 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Minderjarigen

Sommige Europese lidstaten zijn van plan om vrijwillig tot 1.500 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op te vangen die op vandaag gestrand zijn op de Griekse eilanden. Het gaat om onder meer Duitsland en Kroatië. “Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname, maar dit moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese, experte asiel- en migratie voor de N-VA.

De situatie van niet-begeleide minderjarigen moet volgens parlementslid Maaike De Vreese zeker voldoende aandacht krijgen. Volgens UNHCR zouden tot 5.500 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op de Griekse eilanden gestrand zijn. En is er een groot risico dat dit aantal nog zal stijgen.

Betere en gespecialiseerde opvang en screening ter plaatse
“Om te beginnen moet in Griekenland betere en gespecialiseerde opvang georganiseerd worden, met name een apart opvangcentrum aangepast aan de noden van minderjarigen. Daar moet men eerst en vooral overgaan tot de identificatie van de minderjarigen: we moeten nagaan of het wel degelijk om echte minderjarigen én om echte vluchtelingen gaat. Daarnaast moeten we specifiek inzetten op het terugvinden van de ouders. Indien het niet gaat om vluchtelingen maar bijvoorbeeld over een tiener uit Marokko of indien de ouders in een veilig land zijn, dan moet men prioritair werken op de hereniging met de ouders.” Deze gespecialiseerde opvang moet er volgens De Vreese komen met onze (financiële) steun en expertise.

Gesloten beveiligde opvang
Volgens Maaike De Vreese moet men ook opletten dat de minderjarigen niet verdwijnen uit onze opvangcentra. “Ook de minderjarigen hebben vaak een eindbestemming in gedachten en we moeten ten alle prijzen vermijden dat ze in de handen vallen van mensensmokkelaars. Daarom moeten we nagaan of het gaat om échte niet-begeleide minderjarigen die hier ook willen blijven, bijvoorbeeld omdat ze hier al familie hebben, en niet over transitmigranten.”

Om te vermijden dat minderjarigen in handen van mensensmokkelaars – of erger nog: mensenhandelaars – terecht komen, kan het soms nuttig zijn om hen op te vangen in gesloten beveiligde opvang. “Ook in ons land beschermen we kinderen door ze op te nemen in gesloten jeugdinstellingen. De jongeren worden daarom best opgevangen via jongerenwelzijn. De federale overheid zal daarover moeten overleggen met de gemeenschappen”, zegt het parlementslid.

De Vreese besluit: “Dit initiatief moet eenmalig zijn en gaan over een beperkt aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. We kampen hier zelf reeds met een crisis en opvangtekorten.”