Lorin Parys is nieuwe ondervoorzitter van de N-VA

8 december 2018, over deze onderwerpen: N-VA

Vlaams Parlementslid Lorin Parys is door de partijraad van de N-VA vandaag als nieuwe ondervoorzitter gekozen. Parys vervangt Sander Loones, die minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in de federale regering.

Lorin (1976) is geboren en getogen in Leuven. Hij is vader van twee pleegkindjes en van een adoptiedochter. Hij studeerde Rechten aan de Université de Namur, de KU Leuven en aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij heeft als advocaat gewerkt en baat vandaag met zijn partner een optiekzaak uit.

In 2014 werd Parys verkozen in het Vlaams Parlement. Daar zit hij de commissie Wonen, Armoedebestrijding, en Gelijke Kansen voor. Parys is vooral bekend van zijn engagementen voor de pleegzorg en sociaal ondernemerschap, waarover hij ook het boek De Vergeetput schreef. Lorin Parys zal de rol van ondervoorzitter opnemen samen met Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, die enkele maanden geleden tot ondervoorzitter werd verkozen.