Loon NMBS-top afhankelijk van stiptheid

8 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS

De regering onderhandelt met de spoorbedrijven over de nieuwe beheerscontracten. Daarin wordt bepaald welke dienstverlening de NMBS moet aanbieden tijdens de komende jaren. “Daarin moeten duidelijke doelstellingen én concrete cijfers op vlak van stiptheid, toegankelijkheid en efficiëntie staan”, vindt Kamerlid Inez De Coninck.

Beheerscontracten
De beheerscontracten zijn hét middel bij uitstek om de wensen van de overheid op vlak van spoormobiliteit te realiseren. Momenteel zijn de onderhandelingen aan de gang tussen de regering en de spoorbedrijven. “Die beheerscontracten moeten bindende doelstellingen bevatten met concrete cijfers”, zegt Kamerlid Inez De Coninck. Het moet duidelijk zijn hoe stipt de treinen moeten rijden, hoe efficiënt men moet werken, en hoe men de toegankelijkheid gaat verbeteren voor personen met een beperking…

Autonomie
Het is de rol van de politiek om deze doelstellingen vast te leggen in beheerscontracten. Nadien is het aan de NMBS om die doelstellingen effectief waar te maken. De N-VA is voorstander van een grotere autonomie voor de spoorbedrijven éénmaal er bindende én afdwingbare doelstellingen zijn afgesproken in deze beheerscontracten.

Variabel loon
De beheerscontracten verankeren ook dat het topmanagement loon naar werk krijgt. Als de NMBS minder goed presteert op bijvoorbeeld stiptheid, dan zullen de directieleden dat voelen. Op die manier worden ze gestimuleerd om beter te presteren. “Dat is een goed idee”, volgens Kamerlid De Coninck. “De NMBS is het aan de reiziger verplicht om stipter te rijden en beter te presteren als bedrijf.”