Lidstaten krijgen meer macht in Europees landbouwbeleid

31 mei 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Landbouw

De Europese Commissie legt morgen een voorstel op tafel om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te hervormen.

Europees Parlementslid Sander Loones: “Opvallend is vooral dat de Commissie expliciet toegeeft dat één beleid doorduwen in de ganse EU niet tot de verhoopte resultaten heeft geleid. Het is goed dat de Commissie eindelijk voorstelt om een hele reeks taken terug te geven aan de lidstaten en de regio’s. Hen toelaten om meer maatwerk te bieden, aangepast aan hun eigen specifieke omgeving, is beter. Zo zal Vlaanderen een beleid kunnen voeren dat meer op maat is van onze Vlaamse boeren. Een stap in de goede richting, maar helaas blijft de Commissie halfweg steken. Met het Commissievoorstel zullen onze boeren weliswaar wellicht niets verliezen, met het N-VA-voorstel zouden we hen echter nog sterker kunnen steunen. Zodat zij hun eerlijke boterham wat makkelijker zouden kunnen verdienen.”

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen: “Vandaag bepaalt Europa tot in de kleinste details de regeltjes voor elke Europese landbouwer. Zo gaat het voorbij aan belangrijke regionale eigenheden, zoals de verschillen in weersomstandigheden en geteelde gewassen. Dit leidt vaak tot wrevel en onbegrip bij landbouwers. Dat de Commissie nu het roer omgooit, moet absoluut toegejuicht worden.”
Loones vult aan: “Het is goed dat de Europese Commissie erkent dat lidstaten maatwerk moeten kunnen bieden in landbouwbeleid. Ik hoop dat ze die analyse ook doortrekt naar andere relevante beleidsdomeinen.”

Kamerlid Rita Gantois: “Vandaag gaan de grote industriële landbouwbedrijven in onder meer Tsjechië, Slowakije en Oost-Duitsland met de Europese centen lopen. Zo gaat 80 procent van de Europese inkomenssteun naar slechts 20 procent van de Europese landbouwers. Een pervers systeem dat bovendien uitnodigt tot fraude. Zo zagen we recent dat de Italiaanse maffia hierrond actief werd in Slowakije. Daarom stelt de Commissie voor om een bovengrens in te voeren: een landbouwbedrijf zou in de toekomst maximum tussen 60.000 en 100.000 euro inkomenssteun kunnen krijgen. Meer kleine boeren moeten zo aanspraak kunnen maken op een groter stuk van de taart.”

Loones: “De kentering die wordt ingezet is goed, helaas is er nog geen sprake van een echte trendbreuk. België draagt vandaag meer bij aan het GLB dan wat Belgische boeren er in totaal voor terugkrijgen. En nog geen klein beetje. Van 2015 tot 2020 loopt dat bedrag op tot 700 miljoen euro per jaar. Dat zou anders kunnen, erkent zelfs de Europese Commissie. Volgens haar berekeningen van september 2017 zou, in geval van slechts 30 procent cofinanciering van het GLB voor de periode van 2021-2027, België 1,849 miljard euro kunnen besparen. Met die centen zouden we onze eigen boeren extra kunnen gaan steunen! Helaas komt dit er dus niet, omdat traditionele machtspolitiek liever de huidige Transfers De geldstromen van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden transfers genoemd. De transfers via de federale begroting, de financieringswet en de sociale zekerheid zouden tussen 6 en 7 miljard euro per jaar bedragen. En zelfs tot 11 miljard euro, als je de afbetaling van de schuld meetelt. De omvang van de transfers wordt steeds betwist van Franstalige zijde of de transfers worden gewoon als solidariteit afgedaan. Een studie van Vives (KULeuven) toonde aan dat de transfers de solidariteit niet dienen, maar verlammend werken op de groei van zowel de Waalse als de Vlaamse economie. transfers behoudt. Dat onze landbouwers daar het slachtoffer van zijn, krijg ik alvast niet uitgelegd. Ons N-VA-voorstel zou alvast wél meer steun mogelijk maken.”