Leerkrachtenverloop blijft erg hoog

Bijna de helft van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de 5 jaar het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het parlementslid reageert bezorgd: “Deze cijfers tonen aan dat we in het kader van het loopbaanpact inspanningen moeten leveren om de psychische en emotionele belasting en de werkdruk voor leerkrachten te laten dalen.”

2.369 (of 44 procent) van de 5.391 leerkrachten die in het schooljaar 2011-2012 kozen voor een carrière in het secundair onderwijs, verlieten binnen de vijf jaar het onderwijs. Dat liet de onderwijsadministratie weten als antwoord op een parlementaire vraag van Vera Celis. Het verloop in het basisonderwijs is iets lager: 26 procent van de leerkrachten in het kleuteronderwijs en 24,6 procent van de leerkrachten uit het lager onderwijs trokken binnen de 5 jaar de schoolpoort definitief achter zich dicht. De cijfers blijven in vergelijking met de voorgaande jaren relatief stabiel, maar zijn wel slecht nieuws met het oog op het toenemend lerarentekort in verschillende regio’s in Vlaanderen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis verklaart de percentages: “Leerkrachten die het onderwijs verlaten, doen dat om verschillende redenen. Vermoedelijk stelt een grote groep leerkrachten binnen de 5 jaar vast dat het onderwijs niets voor hen is en kiest men voor een nieuwe carrière in een andere sector. Anderzijds is er ook een groep leerkrachten die afhaakt omwille van de hoge werkdruk en de toegenomen psychische en emotionele belasting.”

Vooral over deze groep is volksvertegenwoordiger Vera Celis ongerust. Het parlementslid verwijst daarom naar de noodzaak om in het kader van het loopbaanpact maatregelen te nemen die voelbaar zijn tot op de klasvloer.” Zo moet er in elke school een professioneel beleid gevoerd worden ter bevordering van het psychisch welbevinden van leerkrachten. Verder moet er ook meer ondersteuning komen voor leerkrachten om de toegenomen diversiteit in de klas op te vangen.”