Landenrapport Europese Commissie in lijn met onze doelstellingen. Probleem ligt aan uitgavenzijde

1 maart 2019, over deze onderwerpen: Federale begroting, Europees beleid

De EU heeft net met haar nieuwste landenrapport over België uitgebracht. Hierin prijst ze enerzijds de belangrijke stappen die onder de N-VA-regering gebeurd zijn, maar wijst ze er anderzijds ook op dat er nog vele uitdagingen overblijven.

Voor het eerst stipt de commissie in haar rapport ook duidelijk aan waar het pijnpunt van de Belgische begroting zit: de uitgaven zijn veel te hoog. En in het bijzonder moet er geknipt worden in het overheidsapparaat, het veelvoud aan subsidies, en de almaar stijgende sociale uitgaven. “De N-VA stelt al jaren dat het probleem aan de uitgavenzijde ligt en is blij dat de Commissie haar hierin nu bijtreedt”, verduidelijkt Peter Dedecker. “In de regering hebben we steeds gevochten om maximaal te besparen en zijn we er ook in geslaagd de overheidsuitgaven met 12 miljard euro te verminderen. De helft van de opbrengst hebben we gebruikt om de put in de begroting te vullen, en de andere helft hebben we teruggegeven aan de mensen. Het was trouwens hoog tijd dat we de torenhoge belastingen verlaagden.”

Maar de N-VA beseft ook dat het werk nog niet af is en dat ook de volgende regering een zware uitdaging tegemoet gaat. Als we het sommetje maken van al het beleid dat Europa ons, naast de verdere sanering van de begroting, vraagt, is het impressionant: jaarlijks 4 miljard euro extra investeren in infrastructuur, ons voorbereiden op jaarlijks 20 miljard euro extra vergrijzingskosten, de lasten op arbeid verder verlagen met een nieuwe Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift , de bevolking verder activeren, de complexiteit van onze staatsstructuur aanpakken, de arbeidsmarkt versoepelen. Allemaal maatregelen waar we samen met Europa voor pleiten, waar we de afgelopen jaren zwaar voor gevochten hebben, en waar we behoorlijk wat hebben kunnen bereiken. “Een kwarteeuw linkse verkwisting kuis je niet op een legislatuur op, maar we zijn halfweg, en als de kiezer ons nog 5 jaar gunt, zorgen we dat we weer volledig kunnen aansluiten bij de Noord-Europese voorbeeldlanden die hun zaakjes volledig op orde hebben”, besluit Dedecker.