Label 'Visserij Verduurzaamt' moet ook naar de vishandel

9 november 2018, over deze onderwerpen: Visserij

Het ‘Visserij Verduurzaamt’-label van de visserijsector toont de inspanningen van onze vissersvloot om zo duurzaam mogelijk te vissen. Wie goed scoort op de ‘duurzaamheidsscore’ krijgt dat label. Als het van Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen afhangt, moeten we dit systeem doortrekken voor de hele keten. “Zo kan ook de consument duurzame keuzes maken.”

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ontwikkelde in nauwe samenwerking met de Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserij-activiteiten meet en zichtbaar maakt: de VALDUVIS-duurzaamheidsscore. Sinds juni wordt deze score vertaald in het ‘Visserij Verduurzaamt’-label dat vissersboten kunnen verkrijgen als ze voldoen aan de opgelegde indicatoren.

Via een icoontje op de veilklok en veilfactuur in de visveilingen is nu te zien of de vis die daar wordt verkocht, al dan niet afkomstig is van een vaartuig dat een voldoende ‘Visserij Verduurzaamt’-score haalt. 

“Momenteel is de erkenning enkel business-to-business en stopt die dus op de veilingen. Vertegenwoordigers van de handel zijn evenwel vragende partij om die erkenning door te trekken: vanaf de visveiling doorheen de handel en de distributie naar de consument", zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen.

Minister voor Visserij, Joke Schauvliege, ging in de parlementaire commissie voor Visserij akkoord met deze visie. Er is wel nog een knelpunt, namelijk de traceerbaarheid van de vis die nog niet gegarandeerd is over de volledige keten. Daar zou worden aan gewerkt, onder meer middels gesprekken van de Rederscentrale met de Retail en de verwerking.

“Het ‘Visserij Verduurzaamt’-label is een zeer geloofwaardig label, waar intensief aan gewerkt is onder wetenschappelijke begeleiding. Bovendien wordt er continu bijgestuurd met verbetertrajecten door reders en vissers. Als men deze waardevolle erkenning niet enkel op de veilklok laat staan, maar uitbreidt naar de consument, de viswinkel en de buitenlandse markt brengt, wendt men deze erkenning optimaal aan", besluit Sabine Vermeulen.