Kwetsende term ‘uit de echt gescheiden’ verdwijnt

20 maart 2019, over deze onderwerpen: Lokale overheid

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde vandaag een wetsvoorstel goed om het begrip ‘uit de echt gescheiden’ te schrappen op administratieve documenten. “Het is voor veel personen niet leuk geconfronteerd te worden met een huwelijk dat is gestrand, soms zelfs tientallen jaren later”, zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Blijvend geconfronteerd worden met een mislukt huwelijk is voor heel wat mensen bijzonder kwetsend. Toch confronteert de overheid vele burgers nog elke dag met dat falen waarvan ze soms zelf geeneens de oorzaak zijn. Daar komt nu verandering in.

“De algemene regel is dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat ‘uit de echt gescheiden’ te vervangen door ‘ongehuwd’ tenzij de term ‘uit de echt gescheiden’ voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Ook de notie ‘weduwe/weduwnaar’ kan volgens dezelfde principes geschrapt worden. “Ook hier laten we de keuze aan de weduwe of weduwnaar. Sommigen willen deze titel juist houden als herinnering aan hun overleden echtgenoot. We gaan ze dus niet verplichten te veranderen”, besluit het Kamerlid.