Kris Van Dijck aangesteld als parlementsvoorzitter

18 juni 2019, over deze onderwerpen: N-VA

Tijdens de eerste plenaire zitting van het Vlaams Parlement werden de parlementsvoorzitter en de leden van het Vast Bureau van het Vlaams Parlement verkozen. Kris Van Dijck werd unaniem verkozen als parlementsvoorzitter in afwachting van een definitieve invulling van de functie. Van Dijck is Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist sinds 1995 en kent het parlement als geen ander. Verder werden Nadia Sminate verkozen als ondervoorzitter en Lorin Parys als secretaris.

Vandaag legden de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement en worden de politieke fracties samengesteld. Met de eedaflegging tijdens de eerste plenaire zitting – de installatievergadering  – wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar.

Tevens werd met Kris Van Dijck een voorzitter van het parlement verkozen in afwachting van het vormen van een politieke meerderheid en een definitieve invulling van de functie. Kris Van Dijck is sinds 1995 Vlaams Parlementslid, onderwijsspecialist en – op één legislatuur na – burgemeester van Dessel.

N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele mocht, als fractievoorzitter van de grootste fractie, Kris voordragen: “In al die jaren was Kris parlementslid en fractievoorzitter, zowel in de meerderheid als in de oppositie. Hij kent het parlement als geen ander. Tevens wordt hij gerespecteerd door vriend en vijand. De perfecte consensusfiguur dus en geen wonder dat zijn kandidatuur door alle partijen gesteund werd.”

Kris Van Dijck: “Uiteraard ben ik blij en vereerd dat deze eer me te beurt valt. Ik zal deze opdracht enthousiast én plichtsbewust vervullen. Met respect voor alle fracties en parlementsleden.”

Verder werden Nadia Sminate verkozen als ondervoorzitter en Lorin Parys als secretaris van het Vlaams Parlement. Nadia Sminate was Kamerlid van 2010 tot 2014 en is Vlaams volksvertegenwoordiger en secretaris van het Vlaams Parlement sinds 2014. De Londerzeelse werd in 2013 de eerste Vlaamse burgemeester van allochtone origine. De laatste jaren vergaarde ze bekendheid als voorzitter van de ‘commissie deradicalisering’ in het Vlaams Parlement. Lorin Parys uit Leuven is Vlaams Parlementslid sinds 2014 en maakte vooral naam als expert Welzijn, met specifieke aandacht voor pleegzorg en bijzondere jeugdzorg. Hij was in de vorige legislatuur voorzitter van de Commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en is sinds 2018 ondervoorzitter van de N-VA.