Kraken mag niet, ook niet in coronatijd

30 april 2020, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wonen en werken in Brussel

Zowel in Vlaanderen als in Brussel bestaat er een verbod op uithuiszettingen gedurende de coronacrisis en in Brussel wordt dit mogelijks verlengd tot 1 september. “In Brussel wordt dit verbod aangegrepen door de overheid om krakers níet uit te zetten. Dit is rechtsmisbruik, want de overheid moet het eigendomsrecht en de federale krakerswet respecteren. De Brusselse regering gaat haar boekje te buiten en stelt krakers boven eigenaars”, stelt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre.

In Vlaanderen geldt het tijdelijk verbod op uithuiszetting enkel voor uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen. Uit(huis)zettingen van krakers vallen in Vlaanderen dus niet onder het verbod. De bescherming van het eigendomsrecht tegen krakers valt immers onder de federale bevoegdheden. Het Vlaams Gewest kán hier dus niet zomaar op ingrijpen. Dit is recent ook bevestigd door het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 39/2020 van 12 maart 2020.

Quid Brussel? In Molenbeek en Anderlecht dringen krakers op onrechtmatige wijze binnen in gebouwen van particulieren. De eigenaren slaan terecht alarm, maar de gemeente en het Gewest verklaren niets te kunnen doen wegens het gewestelijk verbod op uithuiszetting.

Intussen laat ook staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) weten dat het verbod op uithuiszettingen tot eind juni en eventueel zelfs tot 1 september blijft bestaan. Als dat betekent dat kraken ook tot dan gedoogd wordt, geven Brusselse overheden bewust een verkeerde invulling aan de maatregel. “Het eigendomsrecht en de federale wet primeren. De regering moet hierop toezien en geen millimeter ruimte voor interpretatie laten”, zegt Vanden Borre.

Vanden Borre: “Volgens mij is de Brusselse gedoogsteun van krakers niet in overeenstemming met de federale krakerswet. Burgers die de wet naleven en hun eigendom willen beschermen, mogen hiervan niet de pineut zijn. Ik pleit voor een correcte interpretatie die het eigendomsrecht van huiseigenaars beschermt en de onrechtmatige bezetting van een pand niet toelaat. De coronacrisis mag niet worden aangegrepen om de wet te overtreden, zeker niet door de overheid.”

“Bijkomend stel ik vast dat enkel de uitvoering van gerechtelijke beslissingen en administratieve beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, tijdelijk wordt opgeschort. De eigenaren kunnen de zaak dus in elk geval reeds aanhangig maken en dan vanaf 4 mei het besluit/vonnis onmiddellijk laten uitvoeren”, besluit Mathias Vanden Borre.