Kostenplaatje voor geneesmiddelen longlijden: 177 miljoen euro per jaar

2 juli 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen, Roken, Preventie

Uit cijfers die Kamerlid dr. Yoleen Van Camp (N-VA) opvroeg blijkt het aantal longlijders spectaculair toe te nemen. Het gaat om mensen met astma en COPD (chronisch obstructief longlijden of “rokerslong”). Op 5 jaar tijd gaat het om een toename van 7 procent. Ondertussen moeten al meer dan 1 miljoen Belgen dagelijks een puffer inhaleren. Opvallend: de problematiek is in Wallonië meer uitgesproken dan in Vlaanderen. Alleen al geneesmiddelen om longlijden te verlichten kosten onze maatschappij 177 miljoen euro per jaar. Dat is de factuur, exclusief doktersbezoeken, ziekenhuisopnames en indirecte maatschappelijke kosten zoals werkverlet.

Het aandeel minderjarigen met longlijden blijft de laatste jaren eerder stabiel, met een 265 000 kinderen die een puffer gebruiken. Het gevoel dat er meer kinderen astma ontwikkelen, lijkt dus niet terecht. Wel zien we steeds meer volwassen Belgen met vernauwde luchtwegen; het gaat ondertussen over ruim 790 000 volwassen Belgen. Dat aandeel meerderjarigen met longlijden neemt spectaculair toe, met een kleine 100 000 alleen al de laatste 3 jaar (tussen 2013 en 2015).

Van Camp: “Boven de Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens tellen we 8,7 procent van de Vlamingen die een puffer gebruiken. Beneden de taalgrens gaat het om 11,6 procent. Dat Wallonië veel meer rokers telt (26 procent), tegenover 22 procent in Vlaanderen, is daar allicht niet vreemd aan.” Ook haar collega, Dr. Jan Vercammen, ziet in zijn praktijk als cardioloog steeds meer volwassenen met longlijden. Van Camp en Vercammen zien hierin een zoveelste argument om de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid te splitsen: “De deelstaten zouden dan veel beter gerichte campagnes kunnen opzetten, specifiek voor hun bevolking, rekening houdend met de precieze cijfers in de precieze leeftijdscategorieën en aangepast aan de eigenheid en cultuur van het landsdeel. Bovendien zouden de deelstaten ook veel beter gesensibiliseerd worden om in te zetten op rookpreventie. Wallonië slaagt hier vandaag duidelijk minder in, maar schuift de factuur ervan door naar de federale kas, waar de Vlaming het grootste deel aan bijdraagt.”

Longlijden wordt in hoofdzaak veroorzaakt door astma of COPD. Bij astma reageren de luchtwegen overgevoelig, voornamelijk door krampvorming ter hoogte van spiercelletjes in de wand van de kleinere luchtwegen. Oorzaak is een overdreven ontstekingsreactie van ons afweersysteem tegen “normale” zaken zoals huisstofmijt, of pollen (gras- of plantenstuifmeel). Aanraking ermee doet de slijmvliezen in neus, keel en longen opzwellen, met meer slijm en vochtvorming tot gevolg, wat ademen bemoeilijkt. Bij COPD ligt de nadruk minder op de krampvorming, maar is er vooral een voortdurende reactie van onze slijmvliezen tegen “vuile lucht” (zoals de sigaret): de binnenste laag van onze luchtwegen gaat opgezwollen blijven door ons afweerstelsel. Dat probeert immers de schade op te ruimen door slijmvorming. Dit slijm neemt de vervuiling op en via kleine haartjes wordt het richting keel geborsteld. De opstapeling van afweercellen en slijm veroorzaakt vernauwing van de luchtwegen. Negen op de 10 COPD-lijders zijn (ex-)rokers, vandaar de naam “rokerslong”. Bij beide aandoeningen betreft het dus een ontstekingsreactie en vernauwing van de luchtwegen, dus is de behandeling ook gelijkaardig.