Kogel is eindelijk door de kerk. Kraken wordt strafbaar

5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Politie, Justitie

Herinner u het recente voorbeeld in Gent van intussen al 7 maanden geleden, waarbij een gezin na een langere reis terugkeerde en haar eigen woning niet meer in kon omdat krakers het bezetten. Daarenboven kon de politie niet ingrijpen, want eens de woning betreden, werden de krakers beschermd door het recht op wonen. Het recht op eigendom van het gezin telde niet meer. Onvoorstelbaar, maar waar.

Het voltallige parlement heeft zich zonet over het voorstel van de meerderheid gebogen en het is goedgekeurd. De bizarre situatie wordt rechtgetrokken en vanaf nu zal kraken – in de brede zin van het woord – strafbaar zijn. Eindelijk. Politieke spelletjes van vooral de Franstalige oppositie (PS en cdH) vertraagden deze vernieuwing.

Het bezetten van andermans bewoond pand zal onmiddellijk strafbaar zijn, door een uitbreiding van het begrip “woonstschennis”. De politie kan dan meteen tussenkomen en de krakers verwijderen.

Daarnaast wordt ook het kraken van onbewoonde panden verboden, mits er een klacht is van de eigenaar. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen. In de toekomst zal de procureur des Konings op korte termijn een uitzettingsbevel kunnen afleveren en wordt ook de burgerlijke procedure versneld. Op die manier kan er daadkrachtiger en sneller opgetreden worden tegen deze flagrante inbreuken op het eigendomsrecht.

Kamerlid Sophie De Wit is zeer tevreden: “De talrijke voorbeelden in de media – onlangs nog van het gekraakte hotel Astrid in Brussel – tonen aan dat deze wetswijziging dringend nodig was. Ondanks de tegenwerking van de oppositiepartijen die dit dossier nodeloos lang lieten aanslepen.” Opvallend is trouwens ook de bizarre houding van de Gentse socialistische burgemeester Termont. “De flip-flop-houding van de socialisten is bijna niet te geloven. Het ene moment zijn ze erg laks in de commissie, om dan 5 minuten later de Gentse burgemeester overdreven drastisch en streng te horen fulmineren.” Begrijpe wie kan.