Kamerlid Depoorter wil geneesmiddelentekorten aanpakken

9 juli 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen

Verschillende media berichten vandaag over het gestegen tekort aan geneesmiddelen. Kersvers Kamerlid en apotheker Kathleen Depoorter wil het geneesmiddelentekort aanpakken. Ze pleit voor hoge boetes bij bewuste marktafscherming door geneesmiddelenfirma’s en voor meer vrijheid voor apothekers om alternatieven te voorzien.

Ondanks de nieuwe wetgeving van De Block, trekt de apothekersbond dus opnieuw aan de alarmbel. “De nieuwe wetgeving van minister De Block kwam te laat, en pakt het probleem niet ten gronde aan”, klinkt het bij Depoorter. “Wij willen dat eerst de meldingsplicht wordt aangescherpt: wanneer geneesmiddelenproducenten een geneesmiddel niet langer in de handel brengen, moeten zij dit vandaag al melden aan de overheid. Maar als zij dit niet doen, volgt er geen enkele sanctie. Ook worden geneesmiddelenproducenten niet verplicht om een accurate verklaring te geven voor hun beslissing.”

In geval van het niet nakomen van de meldingsplicht of bewuste marktafscherming moeten hoge boetes aan geneesmiddelenfirma’s kunnen worden opgelegd, vindt Depoorter: “Bij aanhoudende tekorten moet de minister ook een exportverbod kunnen uitvaardigen. De huidige maatregel schiet echter haar doel voorbij: er is een volledig exportverbod, ongeacht of er een tekort is of niet. Maar alléén voor de groothandelaar-verdelers. Nochtans liggen de geneesmiddelenproducenten ook aan de oorzaak van vele geneesmiddelentekorten.”

Depoorter pleit ook voor een grotere vrijheid voor apothekers om zelf oplossingen voor tekorten aan te kunnen reiken. “Wij willen bijvoorbeeld graag bekijken of het autonoom substitutierecht bij geneesmiddelentekorten kan uitgebreid worden. Dit betekent dat apothekers voor alternatieven kunnen zorgen door zelf geneesmiddelen te bereiden”, stelt Depoorter. “De meerkost hiervan moet uiteraard verhaald worden bij de firma die het tekort heeft veroorzaakt, en niet bij de patiënt, het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV of de apotheker.”