Kabila geen presidentskandidaat: tussen optimisme en behoedzaamheid

8 augustus 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Buitenlandse Zaken, Afrika

De Congolese president Joseph Kabila schuift vertrouweling Emmanuel Ramazani Shadary, naar voor als presidentskandidaat van zijn partij voor de verkiezingen op 23 december. De president regeert al anderhalf jaar zonder mandaat en er heerste veel ongerustheid dat hij geen stap opzij zou doen en zich zou vastklampen aan de macht. De afgelopen maanden waren er veel protesten tegen het aanblijven van Kabila, die met bruut geweld werden gesmoord.

Kamerlid Peter Luykx, die Centraal-Afrika voor de N-VA opvolgt, reageert voorzichtig optimistisch: “Mocht Kabila zich tegen de grondwet in voor een derde termijn kandidaat hebben gesteld, dan zou dit een slag in het gezicht geweest zijn van het Congolese volk en zou het land nu in vuur en vlam staan. Dit is dan ook alvast een stap in de goede richting.”

Toch is volgens Luykx voorzichtigheid geboden: “We mogen niet naïef zijn. Het is niet ondenkbaar dat Kabila’s entourage stevig de touwtjes in handen zal proberen houden achter de schermen. Shadary is een vertrouweling van Kabila en met lopende Europese sancties tegen hem bovendien geen onomstreden figuur. Ook blijft het opletten voor mogelijke verkiezingsfraude. Ik was als waarnemer aanwezig bij de vorige verkiezingen in 2011, toen er veel onregelmatigheden werden vastgesteld. Ook nu heerst er al enkele maanden veel achterdocht wat betreft de eerlijke organisatie van de verkiezingen. Het is daarom cruciaal dat de internationale gemeenschap waakzaam blijft en de nodige druk uitoefent op de Congolese autoriteiten. Het Congolese volk heeft recht op eerlijke en democratische verkiezingen, en op een betere toekomst.”