Jonge leerkrachten steeds sneller vastbenoemd

3 september 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

57 procent van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2017 voor het eerst vastbenoemd werden, was jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis. De cijfers tonen een opvallende stijging in vergelijking met voorgaande schooljaren. Vera Celis reageert tevreden: “Dankzij maatregelen van de Vlaamse Regering waarbij de zogenaamde benoemingsdata werden vervroegd, krijgen jonge leerkrachten sneller werkzekerheid.”

De regelgeving bepaalt dat leerkrachten in aanmerking kunnen komen voor een vaste benoeming wanneer ze 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het betreffende ambt. Uit de cijfers die parlementslid Vera Celis opvroeg bij de minister van Onderwijs, blijkt dat 50 procent van de leerkrachten tijdens de benoemingsronde van oktober 2017 tussen de 25 en 29 jaar was. Dat was meer dan bij vorige rondes. Liefst 7 procent van de vast benoemde leerkrachten was jonger dan 25 jaar - een gevoelige toename in vergelijking met voorgaande jaren.

Celis wijst onder meer op de maatregel van de Vlaamse Regering van drie jaar geleden, waarbij de benoemingsdata werden vervroegd. “Daardoor moeten jonge leerkrachten minder lang wachten op een vaste benoeming.”

Leerkrachten die een onvolledige vaste benoeming hebben verworven, hebben automatisch een voorrangsrecht voor uitbreiding van deze eerste vaste benoeming. De grootste groep leerkrachten die voor een uitbreiding van de vaste benoeming in aanmerking komt, bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 30 en 35 jaar.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis reageert positief: “Een hogere werkzekerheid heeft een positief effect op het welbevinden van jonge leerkrachten. Het zorgt er ook voor dat de uitstroom van leerkrachten beperkt is en we dus voldoende leerkrachten in de klas houden. Het is daarom goed dat de benoemingscijfers in de jongste leeftijdscategorieën hoog liggen.”

Vera Celis kijkt ook uit naar de maatregel die vanaf 1 september 2019 wordt ingevoerd, waarbij een tijdelijk personeelslid sneller het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming kan verwerven, nl. na gedurende minstens twee schooljaren 580 dagen dienstanciënniteit te hebben verworven, waarvan er 400 dagen effectief moeten gepresteerd zijn (waar dit nu gedurende drie schooljaren 720 dagen prestaties betreft, waarvan 600 effectief gepresteerd moeten zijn).