Jong N-VA vindt idee Pascal Smet voor allochtoon jeugdwerk waanzin

2 februari 2012, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Inburgering, Diversiteit, Minderjarigen

Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet wil aparte jeugdbewegingen voor allochtonen omdat die de weg niet vinden naar het traditionele Vlaamse jeugdwerk. Jong N-VA vindt dit waanzin.

Aparte jeugdorganisaties voor 'allochtonen' staan haaks op een inclusieve samenleving en de rol die het jeugdwerk speelt in het versterken van het sociale weefsel in Vlaanderen.

Uit een doorlichting van de Raad van Europa van het Vlaamse jeugdwerk blijkt dat kwetsbare jongeren hun leeftijdgenoten niet ontmoeten in de klassieke jeugdverenigingen. "De traditionele jeugdbewegingen willen wel, maar weten niet hoe", stelt de Raad. Van ‘kwetsbare jongeren’ wordt de focus in het debat meteen verlegd naar 'allochtone jongeren'. De jongerenbewegingen geven toe dat ze er amper in slagen jongeren met allochtone roots te betrekken bij hun werking.

Blijkbaar gooit minister Smet nu de handdoek in de ring. Hij wil aparte allochtone jeugdbewegingen onder de koepel van bestaande organisaties. Jong N-VA vindt het hallucinant dat minister Smet luidop nadenkt over het organiseren van segregatie. Nochtans erkent Smet in zijn eigen beleidsnota dat het jeugdwerk een belangrijke rol speelt m.b.t. "het versterken van het sociale weefsel, het vorm geven aan democratisch burgerschap (…), het constructief leren omgaan met diversiteit."

Jong N-VA-voorzitter Kim Van Cauteren: "De oplossing voor het probleem ligt niet in het aanvaarden van het falen, maar in het werken naar een oplossing. Het traditionele Vlaamse jeugdwerk heeft de plicht te werken aan een sterk sociaal weefsel. Minister Smet mag hen niet ontslaan van die plicht."

Jong N-VA wil dat minister Smet nieuwe initiatieven neemt om 'allochtone' jongeren naar het klassieke jeugdwerk te leiden. Via rondetafels met de sector, sensibiliseringscampagnes in het onderwijs en naar de ouders toe kan een flinke weg worden afgelegd richting meer sociale samenhang van àlle jonge Vlamingen.

Vlaams parlementslid Willy Segers zal minister Smet hierover ook een vraag stellen in de commissie Jeugd.