Jeugdorganisaties willen CO2-uitstoot beperken

28 december 2017, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Klimaat, Minderjarigen

Om de CO2-uitstoot te beperken moet iedereen zich engageren. Ook de jongeren. En die doen dat ook, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde. Jeugdorganisaties kunnen subsidies krijgen om hun infrastructuur groener en energiezuiniger te maken. “In totaal werd er voor 19 projecten in 2017 een aanvraag ingediend. Hiermee wil de jeugdsector stappen zetten om de CO2-uitstoot te verkleinen”, aldus Van Eetvelde.

Uit het rapport 'Nulmeting: uitstoot Cultuur en Jeugd in Vlaanderen' van Greentrack blijkt dat de jeugdsector elk jaar nog steeds 20.000 ton CO2 uit stoot. Uiteraard is dit slechts een fractie van de totale uitstoot in Vlaanderen. Toch kan dit aandeel volgens de onderzoekers dalen door meer bewustwording en meer investeringen in energiezuinige gebouwen.

In het kader van de investeringssubsidies voor infrastructuur met bovenlokaal belang kunnen jeugdorganisaties daarom subsidies aanvragen om hun infrastructuur energiezuiniger te maken en zo de uitstoot beperken. Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde vroeg de lijst met aanvragen op. “In totaal waren er vijftien aanvragen waarvan er dertien werden weerhouden. Maar daarbij waren er vijf gecoördineerde aanvragen, aanvragen van verscheiden jeugdverenigingen samen. Uiteindelijk worden er zo negentien projecten in Vlaanderen ondersteund, goed voor een totaal subsidiebedrag van 778.181,95 euro.”

Om de jeugdsector verder te mobiliseren in de richting van meer energie-efficiëntie worden er ook andere maatregelen genomen om hen te informeren en te sensibiliseren. Zo krijgt het 'Pulse' Transitie-netwerk Cultuur extra middelen om het jeugdwerk bewust te maken van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Ze geven hen tips om het energieverbruik beter in het oog te houden en om bijvoorbeeld in te stappen op onlineplatforms zoals EnergieID.

Van Eetvelde: “Alle beetjes helpen. Ook de jeugdsector maakt op die manier vorderingen inzake het bewust omgaan met energie-efficiëntie en het verlagen van de uitstoot. Dat is zonder meer positief. Bovendien, jong geleerd is oud gedaan. Als men van jongs af een ‘ecologische reflex’ aanleert, lijkt de kans me groot dat men die ook op latere leeftijd behoudt. We moeten daarom de sector blijven stimuleren om de goede, groene keuzes te maken.”