Jeugdhulp verbeteren met ervaringsdeskundigen

3 oktober 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen

Samen met zijn collega’s in het Vlaams Parlement, heeft Vlaams Parlementslid Lorin Parys ervoor gezorgd dat cliëntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Met dit decreet zorgt Parys voor een structurele erkenning en subsidiëring van organisaties waarin kinderen, jongeren en ouders die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen.

Parys schreef in 2014 het boek De Vergeetput over jongeren in onze jeugdhulp. “Het boek kreeg die titel omdat we de stem van deze kwetsbare groep te weinig horen in het debat. Er wordt te veel over hen gesproken en te weinig met hen. Nu geven we hen niet enkel een gezicht maar vooral een stem en de zekerheid dat ze die kunnen blijven uiten. Deze zogenaamde cliëntenorganisaties moeten steunen op mensen die direct betrokken zijn met of ervaring hebben in de jeugdhulp, zoals deze kinderen en jongeren zelf, of hun ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken”, aldus Parys.

Jongeren uit de jeugdhulp weten als geen ander welke impact dat heeft. “Deze jongeren kunnen nu knelpunten en mogelijke bijsturingen aanreiken. Dat bleek al tijdens de hoorzittingen die we georganiseerd hebben in het Vlaams Parlement. De jongeren krijgen nu ook een decretale basis om dat in de toekomst te blijven doen.”

Cliëntenorganisaties krijgen verschillende taken. Zo moeten ze zorgen voor een sterkere positie van kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen of deden op de jeugdhulp. “Daarnaast brengen zij lotgenoten met elkaar in contact, brengen ze het cliëntenperspectief in bij onderzoeksopdrachten van de Vlaamse Overheid rond jeugdhulpverlening en organiseren ze vormingen. Cliëntorganisaties zullen bovendien ook aanbevelingen formuleren als het gaat over jeugdhulp”, aldus Parys.