Jaarverslag vice-gouverneur 2019: Brusselse gemeenten blijven taalwetgeving aan hun laars lappen

22 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Elk jaar publiceert de Brusselse vice-gouverneur zijn jaarverslag waaruit afgeleid kan worden hoe de taalwetgeving bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s gerespecteerd wordt. Dit nieuwe jaarverslag bevestigt de al jaren geldende tendens: het gaat bergaf met het respect voor de taalwetgeving.

Bijna 60 procent van de beslissingen bij de gemeenten en OCMW’s zijn niet conform de taalwetgeving. In de gemeenten voldeed 15,4 procent van de contractuele aanwervingen aan de bestuurstaalwet. In de OCMW’s voldeed slechts 4,7 procent (!) van de contractuele aanwervingen aan die bestuurstaalwet.

De vice-gouverneur kan wel een aanstelling van een niet-tweetalige ambtenaar schorsen, maar dat is slechts tijdelijk. De facto gaat noch de Brusselse regering, noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over tot vernietiging van zo’n aanstelling. Net zoals de voorbije jaren werd in 2019 geen enkele onwettige benoeming vernietigd.

“De Brusselse gemeenten hebben duidelijk lak aan respect voor het tweetalig statuut van het Brussels Gewest”, stelt Cieltje Van Achter, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. “Bovendien treden de toezichthoudende overheden ook niet op in deze belangrijke materie. Vlaams-Brusselse politici zoals Pascal Smet en Bert Anciaux breken een lans voor Arabisch of Bulgaars achter de loketten of in het ziekenhuis, maar doen niets met de inbreuken van de taalwetgeving. Zelfs de minister van Meertaligheid Sven Gatz gaf al aan geen prioriteit te geven aan de naleving van de taalwetgeving. Overal ter wereld zijn gelijkheid én respect een thema vandaag, maar de discriminatie van de Vlaamse Brusselaar en respect voor het Nederlands bij de overheidsdiensten laten diezelfde Vlaams-Brusselse politici Siberisch koud.”

“We laten het hier niet bij. Onze Brusselse en Vlaamse parlementsleden zullen de ministers en staatssecretarissen hierover in de verschillende parlementaire vergaderingen interpelleren. Hetzelfde zullen ook onze gemeenteraadsleden doen”, stelt Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA). “Onze fracties gaan zowel in het Vlaams Parlement als in de VGC-Raad het voorstel lanceren om de vice-gouverneur uit te nodigen voor een gemeenschappelijke hoorzitting over dit jaarrapport. We moeten nu actie ondernemen om, over de verschillende beleidsniveaus heen, paal en perk te stellen aan de flagrante taalwetschendingen in onze hoofdstad”, vindt Annabel Tavernier.

“Als partij zijn we er daarom grote voorstander van om de schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur uit te breiden tot de bevoegdheid om onwettige aanwervingen ook te vernietigen. Op die manier blijven structurele inbreuken tegen de taalwetgeving van de Brusselse gemeenten en OCMW’s niet zomaar overeind, zoals nu in 100 procent van de gevallen gebeurt. Meertaligheid in Brussel begint voor onze partij bij een duidelijk respect voor de wettelijke tweetaligheid”, besluiten Cieltje van Achter en Annabel Tavernier.