Islamonderwijs in Vlaanderen: “Enkel met juiste diploma voor de klas”

Vandaag staan liefst 647 leerkrachten Islam voor de klas zonder het vereiste diploma. Dat is liefst 73 procent van het totaal aantal leerkrachten. Dat kan natuurlijk niet. Parlementslid Nadia Sminate wees op dat probleem. Na overleg daarover is er nu een akkoord met de Moslimexecutieve: beginnende islamleerkrachten in het lager en het secundair onderwijs moeten vanaf 1 september 2018 een bekwaamheidsbewijs voorleggen.

“Dat is zeker een stap vooruit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Nadia Sminate. “Toch moeten we verder gaan. Ik maak me zorgen over de 647 leerkrachten die vandaag reeds aan de slag zijn zonder bekwaamheidsbewijs, en die ook in de toekomst niet verplicht zullen worden zo’n bewijs te halen.”

Eerder becijferde parlementslid Nadia Sminate reeds dat in het secundair onderwijs slechts 37,9 procent van de leerkrachten islamitische godsdienst een vereist diploma heeft, 32,6 procent van de leerkrachten islamitische godsdienst heeft een voldoende geacht diploma (cijfers 2016). In het lager onderwijs liggen deze cijfers nog lager. Sminate: “Geconfronteerd met deze cijfers ijver ik al jaren voor een kwalitatieve opleiding en een bewijs van beroepsbekwaamheid als voorwaarde voor de aanstelling van leerkrachten Islamonderricht.”

Nu is daarover dus een akkoord met de Moslimexecutieve. Islamleerkrachten in het lager en het secundair onderwijs moeten vanaf 1 september 2018 een bekwaamheidsbewijs voorleggen. Totnogtoe was enkel voor de islamleerkrachten in de eerste twee graden van het secundair onderwijs zo'n bewijs vereist, maar vanaf dit jaar geldt die verplichting dus ook voor het basisonderwijs en de derde graad van het secundair onderwijs. Bovendien is er een akkoord tussen de Moslimexecutieve en de Vlaamse hogescholen over welke opleidingen men moet volgen om zo’n bekwaamheidsbewijs te halen.

Nadia Sminate erkent dat een stap is gezet, maar blijft uitermate kritisch: “Het bereikte akkoord met de Moslimexecutieve zien we ontegensprekelijk als een stap in de goede richting. Toch zijn er nog steeds bedenkingen: ik maak me grote zorgen over de leerkrachten die vandaag reeds aan de slag zijn. Voor hen zou deze verplichting immers niet gelden in het voorstel van minister Crevits, maar het zijn wel deze leerkrachten die op dit moment islamitische godsdienst doceren aan meer dan 65.000 leerlingen. Het zijn deze leerkrachten die de huidige en toekomstige generaties begeleiden bij het vormen van hun identiteit en spirituele beleving en hen moeten behoeden voor onder meer het oprukkende radicalisme.”

Daarom vindt de N-VA dat ook de vandaag actieve leraars moeten voldoen aan de bekwaamheidsvereisten en dit zonder uitzondering.