‘Invite an ambassador’ start niet gemist

12 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Diplomatie

Het project ‘Invite an ambassador’ heeft zijn start niet gemist. Tot op heden wordt er ongeveer twee keer per maand beroep gedaan op dit initiatief. Dit bleek uit het antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op de parlementaire vraag van Kamerlid Peter Luykx.

‘Invite an ambassador’ is een initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken waarbij organisaties beroep kunnen doen op ervaren diplomaten die als gastspreker bij hen langskomen. Doel is om het maatschappelijk Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld beter vertrouwd te maken met de werking en thematische variëteit waarmee onze diplomatie op dagelijkse basis te maken heeft. De sprekers doen dit op vrijwillige basis en kosteloos.

Peter Luykx is alvast enthousiast over dit initiatief: “Ik heb eerder het gebruik van sociale media en digitale platformen bij de diplomatie onderzocht, dit zijn belangrijke instrumenten die deel uitmaken van een actueel en modern diplomatiek beleid, ook dit initiatief is een stap in de goede richting.”

Eind 2017 volgt er een eerste evaluatie. Op de vraag van Kamerlid Luykx om dit initiatief niet te beperken tot het federale niveau maar ook de rol van de deelstaten op vlak van buitenlands beleid te erkennen, antwoordde minister Reynders dat hij een verdere samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen niet uitsluit.