Investeren in onderzoek en ontwikkeling: de lat moet nog hoger

1 juli 2019, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie

Met een investeringspercentage van 2,89 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP voor Onderzoek en Ontwikkeling in 2017 zit Vlaanderen bijna aan de 3 procentnorm, zo blijkt uit een studie van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (Ecoom). Dat is positief, stelt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA). En hij legt de lat nog hoger: “We moeten niet alleen zo snel mogelijk 3 procent halen, we moeten in de kop van het peloton geraken, samen met Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland. Zij investeren meer dan drie procent. Innovatie is immers de basis van onze economie en welvaart.”

Vlaanderen gaf in 2017 2,89 procent van zijn BBP uit aan Onderzoek en Ontwikkeling, stelt het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. Dat is een forse stijging met de helft in tien jaar tijd. De vooropgestelde verdeling bestaat uit 2/3 – dus 2 procent van het BBP – in de privésector en 1/3 – dus 1 procent van het BBP – door de overheid. De privésector doet het met 2,16 procent zelfs beter. De overheid blijft steken op 0,72 procent.

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele: “De cijfers gaan de goeie richting uit maar dateren wel van 2017. Sindsdien gaat het door extra investeringen in 2018 en 2019 nog beter en volgens recente cijfers kunnen we stellen dat we in 2019 de 3%-norm benaderen. Deze investeringen hebben een multiplicatoreffect: elke euro die we investeren resulteert in vele euro’s meerwaarde en extra economische groei.”

De lat nog hoger
Diependaele legt de lat nog hoger. “Investeren in innovatie betaalt zichzelf terug. Het is investeren in onze economie, en wat mij betreft de basis van onze toekomstige welvaart. Daarom moet de volgende Vlaamse  Regering bijkomend investeren in innovatie. We moeten zo snel mogelijk de 1procentnorm halen voor de overheid. Meer zelfs: op middellange termijn moeten we de ambitie leggen op het niveau van landen zoals Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland – de kop van het Europese peloton.”