Infrabel neemt acties om de haven van Zeebrugge te beveiligen tegen transitmigranten

26 september 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Mobiliteit, NMBS

In de bevoegde commissie van woensdag 26 september 2018 bevroeg Kamerlid Daphné Dumery de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, over wat Infrabel momenteel in Zeebrugge doet om haar domeinen te beveiligen tegen transmigranten en welke bijkomende maatregelen er nog genomen kunnen worden.

De haven van Zeebrugge is een van de belangrijkste draaischijven voor de Belgische economie. Via de haven van Zeebrugge hopen ook heel wat illegale vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk te geraken, waardoor vooral de voorhaven en de transportzone regelmatig getroffen worden door inklimmingen en/of beschadigingen.

De Zeebrugse havenbedrijven deden in het verleden reeds heel wat investeringen om zich te beschermen tegen deze transmigranten. Evenzeer wordt verwacht dat de  overheidsbedrijven gelegen in de Zeebrugse haven dezelfde inspanningen leveren.

“Het spoor is een belangrijke vervoersmodus in de Zeebrugse haven, het brengt je tot in het centrum van de haventerreinen met haar vele bedrijven. Ook transmigranten weten dat en zien hierin opportuniteiten.” Daarom stelde Kamerlid Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit François Bellot de vraag wat Infrabel doet om haar terreinen te beveiligen.

De minister antwoordde dat sinds 21 september een bewakingsfirma is aangesteld om het domein te  bewaken, dat er daarnaast extra bewakingscamera’s komen en er gericht acties zullen plaatsvinden. Ook zullen de terreinen opgeruimd worden zodat alle losliggende kleine materialen die met slechte bedoelingen gebruikt zouden kunnen worden weggehaald zijn, aldus Jasper Pillen, de woordvoerder van minister Bellot.

“Het is goed dat er ook inspanningen gedaan worden vanuit het spoor. Enkel gelijke inspanningen kunnen leiden tot resultaat, want een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel”, besluit Daphné Dumery.