Informeer burger correct over energie

11 oktober 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Dat de burger zijn zeg krijgt over de energievisie is voor Kamerlid Bert Wollants een goede zaak. “De keuzes die we moeten maken op energievlak hebben een rechtstreeks effect op bevoorradingszekerheid, de prijs van energie en de duurzaamheid. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de burger wordt betrokken in dit verhaal.” De N-VA’er waarschuwt wel dat de juiste vragen moeten aan bod komen en de consequenties ervan. “Elke keuze heeft andere gevolgen op energieprijs, bevoorrading, Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht van ondernemingen, klimaatveranderingen, ... alleen als we de burger daarover goed en correct informeren kan die een bewuste keuze maken.”

Volgens Wollants ligt daar de grootste uitdaging: “Al te vaak horen we pleidooien waarbij men de mensen wil laten geloven in het luchtkasteel van een energiebeleid dat niets kost, 100 procent groen is en alle problemen met bevoorrading oplost. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Alleen met degelijke info krijg je degelijke inspraak.”