Impuls van 2 miljoen euro voor ‘Toerisme voor Allen’-verblijven

7 september 2014, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Minderjarigen, Toerisme, Vakantie voor iedereen

Toerisme Vlaanderen investeert 2 miljoen euro in 55 erkende verblijven voor sociaal toerisme verspreid over heel Vlaanderen. “Ook mensen met een ernstige handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan”, vindt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Het vergt inspanningen en investeringen die niet onmiddellijk rendabel zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun.”

Met ‘Toerisme voor Allen’ wil minister Weyts de vakantiedrempel verlagen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van een vakantie. Hij trekt daarvoor 2 miljoen euro uit. 725.000 euro is bestemd voor de realisatie of verbetering van zorgverblijven. 1.3 miljoen euro zal uitgaan naar de kwaliteitsverbetering van bestaande jeugdverblijven.

Recht op vakantie

“Het aanbod van specifieke zorgverblijven is nog te beperkt in Vlaanderen”, zegt minister Weyts. “Een uitbreiding van het aanbod vergt serieuze investeringen en dat is dikwijls pas mogelijk als de overheid mee ondersteunt. Dat is één van de dingen die we met het Toerisme voor Allen-beleid doen.”

“Het is heel mooi om zien dat niet alleen gevestigde waarden uit de zorgsector - zoals Home Fabiola in Maasmechelen - de nieuwe ondersteuning aangrijpen om een zorgverblijf op te richten. Ook enkele ondernemende particulieren in Sinaai en Beerse doen dat”, aldus de minister.

Zo zal zorgverblijf Oswald, gelegen aan een van de grootste en mooiste stiltegebieden van Vlaanderen in klein-Sinaai, hun infrastructuur voor 100 % toegankelijk maken voor mensen met een zorgbehoefte. Ook Hoeve Megusta in Beerse zal de extra middelen daarvoor gebruiken. Zij zullen hun niet-actieve hoeve omvormen tot een themagericht zorgverblijf (een boerderij met speelweides, hoevedieren, een kampeerweide en een crearuimte). Dankzij de voorziene verbouwingen zullen zowel zorgverblijf Oswald als Hoeve Megusta in de nabije toekomst niet alleen zelfstandig toegankelijk zijn voor personen met een handicap (A+label) maar ook mensen met een specifieke zorgbehoefte zullen er van een vakantie kunnen genieten.

Economische aanboormarkt

Zorgvakanties zijn ook economisch interessant. “Dit is een groeiende markt die de toeristische sector in Vlaanderen moet aanboren”, meent de minister. Toeristische ondernemers reageren dan ook positief op de ondersteuning van de Vlaamse regering.

Toerisme voor Allen slaat op die manier twee vliegen in één klap: er wordt iets gedaan aan de sociale nood aan vakantie bij zorgbehoevenden en de toeristische sector krijgt tegelijk de kans om een veelbelovende afzetmarkt aan te boren.

Jongeren

1,3 miljoen euro gaat naar de modernisering van jeugdverblijven. Met dat geld kunnen uitbaters van jeugdverblijven investeren in het comfort, de toegankelijkheid, brandveiligheid en de milieuvriendelijkheid van hun infrastructuur. Concreet wordt het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, renovatiewerken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mindervaliden en de zeer grondige vernieuwing van enkele kamphuizen.

Ook hier worden enkele bijzondere locaties dankzij deze financiële injectie gerenoveerd. Zo zal de charmante blokhut in de Puytvoet in Sint-Niklaas na 75 jaar vervangen worden. Ook het prachtig bosklasse-kasteeltje in de bossen van Remersdaal-Voeren krijgt nu een grondige opknapbeurt. Toerisme Vlaanderen dekt voor deze projecten tot maximum 40% van de totaal subsidieerbare kost. Dit geldt trouwens ook voor de zorgverblijfprojecten.

In bijlage vindt u meer informatie over enkele goedgekeurde subsidiedossiers en de volledige lijst met alle goedgekeurde subsidieaanvragen, gerangschikt per provincie. U kan daarenboven alles ook terugvinden op www.visitflanders.be/toerisme-voor-allen-subsidies-2014.