Identiteit bestuurders van huur- en leasewagens moet ten allen tijde bekend zijn

8 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid, Justitie

Onlangs werd een bestuurder van een leasewagen door de douane aan de kant gezet voor een onbetaalde boete. Het bleek echter te gaan om een boete die betrekking had op een ander voertuig van de leasingmaatschappij. Doordat die boete nog niet betaald was, kon iedere klant van dezelfde leasingmaatschappij opdraaien voor die openstaande boete. “Bestuurders van lease- en huurwagens moeten de boetes rechtstreeks toegezonden krijgen, zo vermijd je zulke situaties. Daarvoor moet men de bedrijven verplichten om de bestuurdersgegevens door te geven”, zegt Kamerlid Koen Metsu.

Kamerleden Koen Metsu en Daphné Dumery hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij lease- en verhuurbedrijven verplicht zullen worden om de gegevens van de bestuurders door te geven aan de kruispuntbank van de voertuigen. “Het idee voor dit wetsvoorstel ligt al even op tafel. Oorspronkelijk moest het voorstel een tool worden om terrorisme te bestrijden. Maar al snel werd duidelijk dat dit voorstel veel meer problemen kan counteren”, aldus Metsu.

“Momenteel bestaat de wettelijke mogelijkheid al om de gebruikelijke bestuurder op vrijwillige basis op te nemen in de databank, maar deze situatie toont aan dat de mogelijkheid nog niet voldoende gebruikt wordt. Het is om die reden dat we het real-time doorgeven van de identificatiegegevens van de bestuurder moeten verplichten. Op die manier kan men dan op elk moment weten wie de echte bestuurder is van het voertuig. Dit zal ervoor zorgen dat boetes rechtstreeks naar de bestuurders van het voertuig worden gestuurd, in plaats van naar de rechtspersoon/eigenaar. Op die manier vermijd je dus kafkaiaanse toestanden waarbij de bestuurder van een leasewagen moet opdraaien voor de boete van een wildvreemde”, zegt Kamerlid Daphné Dumery.

Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders, heeft al een technisch systeem uitgewerkt om identificatiegegevens van de bestuurders te verzamelen (FMS). “Onze leden verzamelen nu reeds de gegevens van de bestuurders bij hun klanten maar we zijn afhankelijk van de goodwill van die bedrijven voor het verkrijgen van de informatie. Voor ongeveer 75 procent van alle leasewagens is de gebruikelijke bestuurder vandaag aangemeld bij de databank van de DIV. Het zou goed zijn moesten we al deze gegevens steeds ontvangen, zodat de verantwoordelijke altijd rechtstreeks kan worden aangesproken. Uiteindelijk zorgt dit ook voor de bedrijven voor heel wat minder administratieve rompslomp. Ook parkeerretributies, GAS- en buitenlandse boetes zouden hetzelfde traject moeten volgen op termijn”, aldus Miel Horsten, voorzitter van Renta.

Het voorstel zal er niet enkel voor zorgen dat verkeersboetes hun weg vinden naar de echte overtreders, maar kan ook zijn nut bewijzen in de strijd tegen terreur. “We hebben gezien dat de modus operandi van IS verschoven is naar het gebruik van huurwagens, denk maar aan de meest recente aanslagen in onder meer Londen, Barcelona, New York en Nice. Om het terroristen en andere zware misdadigers zo moeilijk mogelijk te maken zou het moeten mogelijk zijn om op elk moment te kunnen raadplegen wie er geregistreerd staat als bestuurder van een voertuig, of het nu om een huurwagen gaat of eender welk ander voertuig ingeschreven op een rechtspersoon”, legt Metsu uit.