Hypocriete sp.a-houding over die 'andere Uplaces'

3 december 2015, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“De schizofrenie van de sp.a is ongelofelijk”, stelt Brussels parlementslid Cieltje Van Achter. “Over Uplace schreeuwt de sp.a in Vlaanderen moord en brand, maar in Brussel steunt diezelfde partij, onder leiding van haar minister Pascal Smet, de komst van twee andere winkelcentra: Docks Bruxsel en Neo. Docks Bruxsel staat voor 52.000 m² handelszaken en Neo voor 72.000 m² handelsruimte. Over die projecten, op een boogscheut van elkaar, hoor ik geen enkele kritische noot van de sp.a. Bovendien is de mobiliteitsknoop daar nog lang niet ontward.”

In Vlaanderen zijn de mobiliteitsoplossingen een voorwaarde alvorens er nog maar een steen kan gelegd worden. In Brussel echter staat de ruwbouw van het winkelcentrum Docks Bruxsel al recht. Nochtans heeft de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State al een vergunning vernietigd, onder meer omwille van de te verwachten mobiliteitschaos, en lopen er nog procedures tegen verscheidene andere vergunningen. “De Brusselse regering legt de kritiek van de Raad van State boudweg naast zich neer. Pascal Smet als mobiliteitsminister spant de kroon met zijn uitspraak dat het ‘toch al te laat is want de ruwbouw staat er al’”, aldus een verontwaardigde Van Achter.

Van Achter besluit: “De mobiliteit moét geregeld zijn alvorens de winkelcentra hun deuren openen. Minister Smet ontloopt zijn verantwoordelijkheid, maar zijn eigen partij is niet te beschaamd om een project dat wel aan de voorwaarden voldoet op de korrel te nemen. Ze zouden beter wat kritisch staan tegenover hun eigen beleid in Brussel.”