Het Vlaams Audiovisueel Fonds moet de dalende bezoekcijfers voor Vlaamse films ter harte nemen

25 januari 2018, over deze onderwerpen: Cultuur, Media

De tegenvallende bezoekcijfers voor Vlaamse films in onze bioscopen stellen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor grote uitdagingen, zegt Vlaams Parlementslid Manuela Van Werde. In de discussie volgend op haar parlementaire vraag trad minister voor Cultuur Sven Gatz haar bij dat ook de steun voor anderstalige films en de promotie van Vlaamse films tegen het licht moeten gehouden worden. Van Werde: "Van sommige films kun je je afvragen of een lage publieksopkomst niet voorspelbaar is."

De Vlaamse films ontsnappen niet aan de dalende bezoekcijfers in onze bioscopen. In een discussie in de commissie Media van het Vlaams Parlement naar aanleiding van een vraag van Manuela Van Werde wees de minister erop dat het om een complex probleem gaat, waar verschillende oorzaken aan ten gronde liggen. 

De minister trad Manuela Van Werde bij in haar opmerking dat de nieuwe beheersovereenkomst en het aantreden van de nieuwe intendant Erwin Provoost de timing geschikt maken om ook de werking van het VAF kritisch te bekijken. 

Van Werde stelde de vraag of het VAF genoeg kennis heeft van de verwachtingen van het Vlaamse publiek op het vlak van film. Zij wierp de vraag op of de beperkte interesse voor bepaalde producties soms niet voorspelbaar is. Van Werde: "Dan denk ik aan VAF-steun voor anderstalige producties en films met verhaallijnen die erg ver staan van de leefwereld van de Vlaamse kijker." De minister meent dat die opmerking meegenomen moet worden in het huiswerk dat de nieuwe VAF-intendant te wachten staat. 

Ook wees Manuela Van Werde erop dat de promotionele ondersteuning voor de Vlaamse film via Flanders Image weliswaar wel vruchten afwerpt in het buitenland, maar dat de sector blijkbaar meer promotie kan gebruiken op het thuisfront. Ook daar klonk Gatz bevestigend: "We moeten onderzoeken of de werking van Flanders Image kan bijgestuurd worden. De know how is aanwezig, en de timing met de komst van de intendant zit goed."

Manuela Van Werde benadrukte dat de lagere publieksopkomsten vooral jammer zijn voor de makers. Van Werde: "Net zo min als bezoekcijfers iets zeggen over kwaliteit, mogen onderscheidingen op buitenlandse festivals het enige criterium zijn om een film te beoordelen. Maar zeker als het over langspeelfilms gaat, moeten we het vele gemeenschapsgeld dat we daaraan besteden kunnen verantwoorden."