Het IDAHO-forum komt in 2017 naar Brussel

De vijfde editie van het IDAHO-forum, een Europese conferentie over holebi- en transgenderrechten, vindt in 2017 plaats in Brussel. Federaal staatssecretaris Elke Sleurs, Vlaams minister Liesbeth Homans en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets,- allen bevoegd voor Gelijke Kansen -, slaan hiervoor de handen in elkaar. Samen met Malta, die dan het Europees voorzitterschap waarneemt, verwelkomen ze IDAHO 2017 in Brussel.

IDAHO staat voor 'International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia'. Het IDAHO-forum is initieel opgestart als een informeel netwerk van experten die goede praktijken uitwisselen en dit met meer dan 20 Europese landen. Het vindt steeds plaats in de aanloop van de internationale dag tegen homofoob en transfoob geweld op 17 mei.  Het forum is intussen uitgegroeid tot een solide conferentie die ook een ministerieel luik bevat. Ministers ontmoeten er elkaar, wisselen ervaringen uit en streven naar een sterk Europees holebi- en transgenderbeleid. Ook de Europese Commissie is er nauw bij betrokken. De editie 2016 vindt deze week plaats in Kopenhagen. 

België is en blijft een voortrekker op het vlak van holebi- en transgenderrechten en staat terecht op de tweede plaats in de ILGA-ranking. Maar niet alle Europese landen staan even ver. Ook in de Europese Unie zijn er nog landen waar bijvoorbeeld de grondwet bepaalt dat een huwelijk tussen man en vrouw moet zijn. Een conferentie zoals het IDAHO-forum kan een belangrijke rol spelen om die landen mee te krijgen in de juiste richting.

“We willen de vijfde editie in het hart van Europa organiseren en onze initiatieven omtrent holebi- en transgenderrechten versterken en delen met onze Europese partners”, zegt federaal staatssecretaris Elke Sleurs. “We moeten onze voortrekkersrol blijven waarmaken. Zo is de aanpassing van de transgenderwet in voorbereiding. We zullen ook daarmee een voorbeeld zijn en gaan voor een volledige demedicalisering. De medische en fysieke criteria voor een officiële geslachtsverandering moeten eruit. Zelfbeschikking zal centraal staan. De eerste plaats op de ILGA-ranking is onze ambitie.”

“De komst van IDAHO 2017 naar Brussel is om meerdere redenen een sterk signaal”, stelt Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. “De Brusselse bevolking kent niet alleen een grote diversiteit, met onder meer een kleine 10 procent LGTB’ers. Het Brussels gewest is ook altijd voorloper geweest rond holebi- en transgenderrechten en speelt als hoofdstad van Europa een symbolische rol naar veel andere landen. Ten slotte is de komst van IDAHO 2017 naar Brussel ook het signaal dat Brussel na de terreur opnieuw op de kaart staat als één van de belangrijkste centra voor congressen en evenementen ter wereld.”

“Regelgevend zijn we in ons land zo goed als rond. De grootste uitdaging is en blijft – zowel bij ons als Europees – het tot stand brengen van een mentaliteitsverandering en daarvoor heeft Vlaanderen heel wat hefbomen in handen”, zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans. “Ik ben trots op onze verschillende beleidsinitiatieven en vernieuwende projecten die lopen, projecten waar we internationaal moeten mee uitpakken. Het is dan ook fantastisch dat we dit volgend jaar kunnen doen in het LGBT-hart van Europa.”

De kostprijs van de organisatie wordt geraamd op 200.000 euro. Het federale niveau neemt hiervan de helft voor zijn rekening, Vlaanderen en Brussel de andere helft.