Het Brusselse schip vaart zonder kompas

7 oktober 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

De eerste parlementaire vragen van dit zittingsjaar bevestigden alleen maar onze ongerustheid. Het gat in de begroting van Net Brussel ‘zal in kader van de begrotingsbesprekingen worden bekeken’. De kosten voor het gratis Openbaar vervoer voor -25-jarigen en 65-plussers ‘worden nog onderzocht’.  Bovenop deze zorgwekkende feiten, vernemen we vandaag dat de Brusselse regering op zoek is naar een half miljard euro om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen voor 2020 en dat de hete hangijzers, namelijk de budgettering van mobiliteit en huisvesting, pas in de lente zullen worden aangepakt. 

Voor de niet-specialisten, het gaat hier niet over een klein bedrag: ong. 10 procent van de gewestelijke begroting moet dus nog gevonden worden voor 2020. Bovendien, het Brussels regeerakkoord stoelt dus blijkbaar op geen enkele financiële onderbouwing. Het bevat dus een verlanglijstje zonder de budgettaire impact te kennen. Het Brusselse schip vaart dus zonder kompas.

De zoektocht naar 500 miljoen euro is trouwens niet de enige uitdaging voor de overheidsfinanciën van dit Gewest. Zo hield de Regering voor 2019 460 miljoen euro uit de begroting aan zogenaamde ‘strategische investeringen met een economische meerwaarde’. Binnen dit bedrag wordt er echter 162 miljoen euro voorzien voor ‘onderhoud van de tunnels’, wat men bezwaarlijk een ‘strategische investering’ kan noemen. Het onderhouden van het patrimonium vormt een van de kerntaken van een overheid. De vraag is dan ook of de Europese Commissie dergelijke handelswijze niet zal afkeuren. Deze manier van werken verdient geen enkele schoonheidsprijs.