Hervorming van het ziektepensioen laat langdurig zieke ambtenaren niet langer over aan hun lot

25 juli 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Ziekte, Ambtenaren

De beslissing van de regering om het ziektepensioen voor ambtenaren te hervormen verbetert eindelijk de situatie voor personeelsleden met een ernstige ziekte zoals bijvoorbeeld kanker.

Momenteel worden langdurig zieke ambtenaren vaak op een onverantwoorde manier gedumpt in de vergeetput van het ziektepensioen. Dit is een onherroepelijke beslissing waarbij die mensen alle kansen en mogelijkheden op een arbeidsre-integratie worden ontzegd. Bovendien is de uitkering meestal te laag om van te leven (soms 600 à 700 euro per maand), waardoor velen zich op het randje van de armoedegrens bevinden. Bovendien bouwt men ook geen verdere pensioenrechten op tijdens de periode van het ziektepensioen, in tegenstelling tot andere arbeidsongeschikten.

De regering heeft nu een minimale wachtperiode van twee jaar ingevoerd tussen de aanvraag bij Medex en het moment waarop Medex kan beslissen tot het definitief ziektepensioen. Die wachtperiode laat toe te bekijken of de toestand van de zieke ambtenaar verbetert, en bovendien kan men actief zoeken naar mogelijkheden van wedertewerkstelling op maat. Het is zeker niet de bedoeling om ernstig zieke ambtenaren te verplichten om te gaan werken, en de werkgever blijft die 2 jaar ook minstens 60 procent van het onbegrensd loon betalen. Veel meer dus dan men als ziektepensioen zou ontvangen.

Een noodzakelijke aanpassing zegt Kamerlid Jan Spooren. “De manier waarop we omgaan met werken en met arbeidsongeschiktheid is de laatste decennia sterk veranderd. Ons doel is om iedereen - ook degenen voor wie het minder evident is – aan de slag te helpen en te begeleiden naar een job op maat. Het is echter niet te begrijpen dat de huidige regeling voor pensioen wegens lichamelijk ongeschiktheid voor ambtenaren nog steeds gebaseerd is op een systeem dat werd ingevoerd in 1844. Een tijdvak waarin men het nog logisch vond dat ambtenaren met gezondheidsproblemen een kleine geldelijke compensatie kregen en voorgoed werden opzij geschoven.”

De N-VA is al lang vragende partij om het hopeloos verouderde systeem van ziektepensioen af te schaffen, en te vervangen door een systeem naar analogie van de ziekteverzekering in de privésector. “Zo worden alle overheidswerkgevers geresponsabiliseerd om te werken aan doeltreffende kwaliteitsvolle re-integratieplannen op maat van haar langdurig zieke medewerkers”, aldus Jan Spooren. “Ik ben ook tevreden met de beslissing van de regering om MEDEX te hervormen van een ‘afschrijfcommissie’ tot een re-integratiecommissie.” De overheid moet moeite doen om, via het doorlopen van een re-integratietraject, een aangepaste job voor haar zieke medewerkers te zoeken en deeltijdse werkhervattingen mogelijk maken. Dit veronderstelt ook meer interne arbeidsmobiliteit tussen verschillende overheidsdiensten, die ambtenaren begeleiden of herplaatsen naar een andere functie. Dit is een vorm van sociale inclusie waar zowel de zieke ambtenaren als de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid beter van worden.