Hervorming departement Jeugd op koers

29 juni 2018, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Cultuur, Media

Begin 2018 ontstond er onrust over de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Zo werden er vragen gesteld over het verdwijnen van de aparte afdeling Jeugd. Critici meenden dat het geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat Vlaanderen zo kenmerkt, in het gedrang kunnen komen. “Maar de signalen die ik nu opvang zijn positief en verzekeren een coherente aanpak voor kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

De afgelopen maanden is het departement Cultuur, Jeugd en Media druk in de weer geweest met de hervorming van haar structuren. Ze wou haar werking optimaliseren door meer nadruk te leggen op kennisontwikkeling en digitalisering en door meer gebruik te maken van een geïntegreerde aanpak. Dit had als gevolg dat verschillende aparte entiteiten binnen het departement geïntegreerd werden in één overkoepelende structuur. 

Hierdoor verdween de afdeling Jeugd als aparte afdeling. Een evolutie die de jeugdsector initieel allerminst kon smaken. De Vlaamse Jeugdraad bijvoorbeeld stelde via een open brief heel wat vragen bij de hervorming van het departement. Die maakte zich zorgen over de geïntegreerde aanpak voor jeugd en kinderen en over de voortrekkersrol die Vlaanderen al decennia heeft. “Logische bekommernissen op dat moment”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag blijkt echter dat er ondertussen al heel wat flankerende maatregelen genomen zijn om een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid te voeren:

  1. Er werd een sectoraal netwerk Jeugd met een duidelijk takenpakket en mandaat opgericht. Dit netwerk moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een integrale aanpak voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid gevoerd wordt. 
  2.  Binnen de contouren van het sectoraal netwerk zal de plaats van kinderen en jongeren in de missie en visie van het departement verder besproken worden, maar dit zal afgewerkt worden tegen het einde van de zomer.
  3. De reflectiegroepen "lokaal/bovenlokaal jeugdbeleid" en "Vlaams Jeugdbeleid" kwamen de laatste tijd op regelmatige basis samen. Er werd tevens afgesproken om dit in de toekomst structureel verder te zetten.
  4. Er is grote bereidwilligheid om de jeugdsector te blijven betrekken, bij de monitoring van de hervorming, zoals dit in het verleden ook steeds gebeurd is geweest.

“Met deze maatregelen komt het departement tegemoet aan de bezorgdheden van de jeugdsector”, aldus Miranda Van Eetvelde. “Het wordt nu zaak om de komende weken en maanden op dit élan verder te gaan. Zo kan de hervorming van het departement verder uitgevoerd worden maar dan gebaseerd op een integrale aanpak voor kinderen en jongeren.”