Helga Stevens houdt welvaartstoerisme tegen

18 april 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Europees Parlement

Vandaag stonden de regels over de coördinatie van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid opnieuw op de agenda van het Europees Parlement. Europarlementslid Helga Stevens herhaalde al meermaals hoe schadelijk deze nieuwe regels zouden zijn voor onze sociale zekerheid. Tijdens de plenaire stemming in Straatsburg deed zij een ultieme poging om deze regels te blokkeren. “Dit dossier is veel te belangrijk om nog snel door het parlement te jagen op de allerlaatste zitting van deze legislatuur”, verduidelijkt Stevens. Haar oproep vond gehoor en het dossier werd van de agenda gehaald.

Helga Stevens reageert opgelucht: “Dit is meer dan goed nieuws voor de Vlaamse belastingbetaler. Dat Europese nieuwkomers al na een dag toegang zouden krijgen tot onze werkloosheidsuitkeringen is onaanvaardbaar. Dit zou onze sociale zekerheid volledig leegzuigen. Gelukkig is dit nu van tafel. Ik ben blij dat er vandaag voldoende collega’s met gezond verstand in het halfrond aanwezig waren.”

Een ander heikel punt was de mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen gedurende zes maanden mee te nemen naar het thuisland. “Vlaanderen heeft een op exportgerichte economie, maar het is niet de bedoeling dat onze sociale zekerheid een exportproduct wordt. Het kan niet zijn dat de hardwerkende Vlaming met lede ogen moet aanzien hoe zijn belastinggeld naar het buitenland verdwijnt”, zegt Stevens. “Bovendien zou België een topbestemming worden voor de sociale welvaartstoerist. Gezien onze werkloosheidsuitkeringen eindeloos blijven doorlopen, is een dag werken echt geen moeite. De N-VA hamert er al lang op dat België orde op zaken moet stellen en dringend deze uitkeringen moet beperken in de tijd.”

De houding van de CD&V is dan ook compleet onbegrijpelijk. Zij stemden immers tegen de oproep van Stevens. Het is duidelijk dat deze nieuwe regels in het bijzonder voor België heel nefast zouden zijn. “Maar blijkbaar is eender welk akkoord voor de CD&V belangrijker dan een goed akkoord. Kris Peeters mag dan luid roepen dat een dag of een maand werkvereiste onaanvaardbaar is, maar de daad bij het woord voegen blijkt te moeilijk. Marrakeshpartijen en principes, het blijft een moeilijke combinatie”, besluit Helga Stevens.

Alle ogen zijn nu gericht op de nieuw verkozen parlementsleden. Zij krijgen dankzij Helga Stevens de kans om van dit dossier alsnog iets moois te maken.