Hackathon en app om Integrale Jeugdhulp te vereenvoudigen

15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) heeft aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) voorgesteld om een hackathon te organiseren. Opzet is om de complexiteit van het beruchte A-document, het aanvraagformulier om hulp te krijgen binnen Integrale Jeugdhulp, drastisch te vereenvoudigen en in een app te gieten. Minister Vandeurzen was meteen enthousiast en zal zijn administratie opdracht geven om te kijken hoe ze het in de praktijk kunnen brengen.

De complexiteit van de administratie in Integrale Jeugdhulp en de tijd die nodig is om het A-document in te vullen, waren twee pijnpunten bij de evaluatie van Integrale Jeugdhulp. Het parlement vroeg in juli in een resolutie om vereenvoudiging. “Minister Vandeurzen heeft ondertussen het Kwaliteitscentrum Diagnostiek een opdracht gegeven om het 17 pagina’s tellende aanvraagformulier simpeler te maken, maar we kunnen ook in de zorg een beroep doen op de creativiteit van Vlaanderen”, zegt Parys. “Daarom is een hackathon een goed idee.”

Hackathon voor betere zorg
“Een hackathon is meestal een tweedaagse marathon workshop waarbij verschillende kleine teams van gebruikers en app-ontwikkelaars zich opsluiten in een zaal en het tegen mekaar opnemen. Bedoeling is om tijdens een weekend creatieve oplossingen te bedenken en in elkaar te steken, meestal met een app als resultaat”, zegt Parys. “Vaak kunnen teams een prijs winnen. Studenten hebben zo voor de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB al een applicatie ontwikkeld die werkzoekenden makkelijk naar knelpuntberoepen oriënteert.”

Minder administratie = meer zorg
“Een app zou niet enkel het aanvraagformulier korter en gebruiksvriendelijker moeten maken, het moet er ook voor zorgen dat elke hulpverlener eender waar een A-document kan invullen. Elk uur administratie dat we kunnen schrappen, is een uur zorg gewonnen. Daar zit enorme winst in voor alle kinderen en jongeren die we binnen Integrale Jeugdhulp willen helpen”, vertelt Lorin Parys. “En maakt het leven van de hulpverleners makkelijker.”

Vandeurzen reageert positief
Minister Vandeurzen was meteen gewonnen voor het idee. Het Agentschap Jongerenwelzijn zal nu bekijken hoe en wanneer ze een dergelijke hackathon in het leven kunnen roepen.