Groen spreekt met dubbele tong

12 november 2015, over deze onderwerpen: Asiel, Huren, Sociale woningen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is niet te spreken over de kritiek van Groen over de (toekomstige) huisvesting van erkende vluchtelingen. “Groen spreekt hier met dubbele tong en gaat ervan uit dat alle vluchtelingen in de sociale huisvesting moeten terechtkomen of huursubsidie zullen moeten krijgen.”

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans: “Groen spreekt in deze met dubbele tong. Enerzijds hameren ze erop dat de vluchtelingen een meerwaarde betekenen voor onze economie, een hoog profiel hebben en onmiddellijk aan de slag zullen kunnen gaan. Anderzijds gaan ze ervan uit dat alle erkende vluchtelingen beroep zullen moeten doen op onze sociale huisvesting en subsidies. Wat is het nu?”

Dit getuigt van een wantrouwige houding tegenover zowel de capaciteiten van de vluchtelingen als tegenover onze woonmarkt waar zeer veel in beweging is.

Zo worden er vandaag meer dan ooit sociale woningen bijgebouwd en gerenoveerd. 2015 wordt op dat vlak een recordjaar met 1 miljard euro aan investeringen voor nieuwbouw en renovatie.

Dit is in tegenstelling tot wat Groen beweert sowieso geen onmiddellijke oplossing aangezien deze extra woningen ten vroegste binnen enkele jaren opgeleverd zullen worden.

Voor Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans is het duidelijk: “Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan zich (eenmaal erkend als Vluchteling Een persoon die zijn land van herkomst heeft verlaten omdat zijn leven of persoonlijke veiligheid in gevaar is. De juridische definitie van een vluchteling volgens de Conventie van Genève vind je hier. vluchteling ) inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning. Voorrang zal er echter nooit gegeven worden, dat zou niet eerlijk zijn tegenover al diegenen die al jaren op de wachtlijst staan.”

Ook het pleidooi voor meer huursubsidies is vreemd. Minister Homans: “Huursubsidies zijn bedoeld voor mensen die van een ‘slechte’ woning naar een ‘goede’ verhuizen. In tegenstelling tot Groen ga ik er niet vanuit dat iedere woning op de private markt zowat onbewoonbaar zou zijn. Er worden vandaag zeer veel inspanningen geleverd om de woonkwaliteit op te krikken. Ook door de verhuurders. De private huurmarkt is voor mij alleszins een partner om de instroom van erkende vluchtelingen op de huurmarkt mee op te vangen.

Erkende vluchtelingen zullen zich dus een weg moeten vinden op onze woonmarkt. “Vanaf dat ze erkend zijn kunnen ze rekenen op een inkomen (uit arbeid, leefloon,…). Net zoals alle andere woningzoekers zullen ze op de verschillende markten (sociaal, privaat, koop) op zoek moeten gaan naar een geschikte woonst.”